Zakład Przemysłowych
Systemów Automatyki Sp. z o.o.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35
tel. 62 735 79 61

e-mail: zpsa@zpsa.pl
www.zpsa.pl

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem inżynieryjnym, działającym na rynku polskim i Unii Europejskiej, wyspecjalizowanym w integracji systemów automatyki przemysłowej.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników pracującej w branży od niemal 30 lat oraz doświadczeniu zdobytemu podczas wdrożeń nowoczesnych systemów automatyki, zapewniamy wysoką jakość i niezawodność stosowanych rozwiązań oraz szybki czas realizacji powierzonych nam zadań. Dysponując potencjałem projektowym, programistycznym, montażowym i uruchomieniowym jesteśmy w stanie w całości samodzielnie zrealizować powierzone nam inwestycje. Naszą wizytówką są liczne realizacje w różnych gałęziach przemysłu, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy końcowego, uznanie klientów i pozytywne opinie poparte referencjami. Wzrastające wymagania prawne i środowiskowe zmuszają producentów energii do stosowania rozwiązań proekologicznych oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Minimalizacja rosnących kosztów wytwarzania energii, wymuszona przez ceny paliw oraz zaostrzane normy emisji szkodliwych substancji, wymaga stosowania nowoczesnych technologii spalania oraz implementacji algorytmów sterowania, które sprostają temu wymaganiu.

Optymalizacja procesu spalania, oczyszczania spalin, zużycia surowców oraz energii elektrycznej nie jest możliwa bez ciągłej kontroli procesu, akwizycji danych procesowych, ich analizy oraz wykorzystania jej wyników do płynnej kontroli i regulacji wskaźników jakości produkcji. Wszystkie te wnioski pokazują potrzebę szerokiej modernizacji technologicznej obiektów energetycznych w powiązaniu z automatyzacją i informatyzacją procesu.