logo.png

Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica SA

34-441 Niedzica, ul. Widokowa 1
tel. +48 18 261 01 00
e-mail: sekretariat@niedzica.pl
www.zzw-niedzica.com.pl

W 1919 roku prof. Gabriel Narutowicz zaopiniował na życzenie Ministra Robót Publicznych projekty zbiorników wodnych w Czorsztynie i Niedzicy, jednak prace nad budową rozpoczęto po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1964-1979 zatwierdzano kolejne etapy studiów i dokumentacji, ustalając ostatecznie zrealizowaną wersję zbiornika głównego, z zaporą w Niedzicy wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Sromowcach Wyżnych. W maju 1997 roku zbiornik czorsztyński napełniono, a w lipcu oddano do eksploatacji.

 

Dane techniczne elektrowni:

  1. szczytowo-pompowa elektrownia wodna Niedzica wyposażona jest w dwa odwracalne hydrozespoły typu Deriaz o mocy nominalnej każdego z nich 46,375 MW

  2. przepływowa elektrownia Sromowce Wyżne, wyposażona jest w cztery pracujące w zanurzeniu hydrozespoły firmy Flyght o mocy nominalnej każdego z nich 0,520 MW

  3. przepływowa elektrownia wodna Łączany, wyposażona jest w dwa turbozespoły: pionową turbinę Kaplana o mocy nominalnej 2,35 MW oraz poziomą turbinę Kaplana o mocy 1,4 MW

  4. przepływowa elektrownia wodna Smolice, wyposażona jest w dwa turbozespoły poziome typu Kaplana o mocy łącznej 2,2 MW.

Całkowita produkcja roczna, zależna jest od warunków hydrotechnicznych, jednak wynosi nie mniej niż 100 GWh, czystej energii z odnawialnych źródeł. ZEW Niedzica to gospodarka wodna na Dunajcu połączona z produkcją ekologicznej energii elektrycznej, utrzymanie w należytej sprawności obiektów technicznych, obserwacja i pomiary budowli piętrzących, prace modernizacyjne, konserwacje maszyn i urządzeń. To także inwestycje w nowe odnawialne źródła energii, jak na przykład budowa Małych Elektrowni Wodnych w Łączanach i Smolicach na rzece Wiśle. Każdego roku 250 tys. turystów spaceruje po koronie zapory w Niedzicy, dlatego spółka prowadzi także działalność hotelarsko-

-turystyczną. Działa w oparciu o własną bazę turystyczną na Polanie Sosny, Hotel Pieniny i Dom Wypoczynkowy. Wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Niedzicy w niewielkiej odległości od zbiorników i średniowiecznego zamku Dunajec.