Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

62-510 Konin, ul. Kazimierska 45

tel. +48 63 247 30 00

e-mail: zepak@zepak.com.pl

www.zepak.com.pl

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin powstał w 1970 roku z połączenia trzech elektrowni zbudowanych w latach 1958-1969. W roku 1999, na mocy umowy podpisanej ze Skarbem Państwa, inwestorem strategicznym Spółki zostaje Konsorcjum Elektrim SA, które obecnie posiada 47,38 proc. akcji ZE „PAK” SA.

 

Jako drugi co do wielkości krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego ZE „PAK” SA jest spółką o ugruntowanej pozycji w branży energetycznej. Łączna moc zainstalowana w elektrowniach Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA w 2010 roku wynosiła 2457 MW. Potwierdzeniem systematycznej realizacji misji Spółki w zakresie proekologicznym są m.in. inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w ostatnich latach. W 2008 roku oddana została do ruchu największa w historii ZE „PAK” SA inwestycja – blok energetyczny o mocy 464 MW w Elektrowni Pątnów II, wyposażony w najwyższej klasy instalacje, pozwalające na dotrzymanie wszelkich norm światowych w zakresie ochrony środowiska. W 2010 roku rozpoczęto budowę kotła wraz z instalacją do składowania, przesyłania i spalania biomasy w Elektrowni Konin. Realizacja tego projektu wpisze się w dotrzymanie europejskich i krajowych zobowiązań w zakresie polityki proekologicznej.

 

W grudniu 2010 roku podpisany został również ważny kontrakt, którego efektem będzie obniżenie poziomu emisji NOx w Elektrowni Pątnów I. To kolejny dowód na to, że nadrzędnym celem Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin SA jest dalekosiężny rozwój Firmy i odpowiedzialność za otaczające każdego z nas środowisko.