teaserbox_1862811.jpg

ZAMER Spółka Komandytowa
11-100 Lidzbark Warmiński, 
Kraszewo 44
tel. 89 766 16 15
e-mail: zamer@pro.onet.pl

www.zamer.com.pl

teaserbox_1862812.jpg

ZAMER Spółka Komandytowa powstał w 1988 roku jako przedsiębiorstwo prywatne. Oferujemy pełen zakres usług:

  • kotły rusztowe – wodne i parowe do 50 MW;

  • wysoko sprawne paleniska do kotłów rusztowych;

  • części ciśnieniowe dla kotłów do 50 MW;

  • odpylanie spalin;

  • odżużlacze zgrzebłowe;

  • automatykę kontrolno-pomiarową kotłów;

  • narzędzia dla zakładów poszukiwania nafty i gazu;

  • konstrukcje ze stali węglowych i kwasoodpornych;

  • inne urządzenia według projektów zamawiającego.


Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje zatrudnionych w zakładzie pracowników umożliwiają podejmowanie trudnych zadań i nowych wyzwań, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość usług.

teaserbox_1863244.jpg

Odpowiedni park maszynowy umożliwia prowadzenie działalności w bardzo szerokim zakresie. Posiadamy uprawnienia do wykonywania urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.


Zakład systematycznie rozwija swoją działalność o nowoczesne technologie, jest znanym i cenionym przedsiębiorstwem w swojej branży.

teaserbox_1863245.jpg
teaserbox_1863246.jpg

Węgiel kamienny – tanie i ekologiczne paliwo energetyczne