WIRBET(1).jpg

Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych
Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A.

63-400 Ostrów Wlkp, 
ul. Chłapowskiego 51
tel.  62 592 95 10, 62 592 95 20 i 21, 62 592 41 44,

e-mail:wirbet@wirbet.com.pl,

www.wirbet.com.pl


Oddział w Pile:

64-920 Piła, ul. Walki Młodych 108
tel. 67  212 35 58,

e-mail:pila@wirbet.com.pl

Od 2012 r. WIRBET wchodzi w skład Grupy RADPOL - lidera polskiego rynku w zakresie rozwiązań dla energetyki, ciepłownictwa, przesyłu wody i gazu. Dzięki budowie wspólnej oferty RADPOL oraz WIRBET możliwe jest wykorzystanie tworzących się synergii produktowych i dostarczanie kompletnie uzbrojonych słupów linii średniego napięcia. Sprawia to, że obecnie Spółka zyskuje jeszcze silniejszą pozycję na krajowym rynku, a cała Grupa RADPOL staje się kluczowym dostawcą dla największych koncernów energetycznych.

 

SOLIDNY PARTNER ENERGETYKI
Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. to pierwszy krajowy producent strunobetonowych żerdzi wirowanych. Spółka istnieje od 1992 roku i do dnia dzisiejszego dostarczyła na potrzeby energetyki kilkaset tysięcy żerdzi wirowanych. 
Oferowane przez Spółkę produkty – to krok milowy w budowie napowietrznych linii energetycznych niskich i średnich napięć. Zastosowanie żerdzi wirowanych umożliwiło miedzy innymi zwiększenie rozpiętości przęseł pomiędzy słupami, zastąpienie przestrzennych konstrukcji zajmujących dużą powierzchnię jedną żerdzią oraz znaczne obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na to, że nie wymagają konserwacji. Podstawą produkcji Spółki WIRBET S.A. są żerdzie wirowane typu E o długościach 8,2 m do 24 m siłach użytkowych od 2,5 kN do 35 kN. Stały rozwój asortymentu pozwolił na uruchomienie nowych produktów jakimi są żerdzie oświetleniowe typu EOC i EO, trakcyjno-oświetleniowe ETO oraz Ek łączące linię napowietrzną z linią kablową. Żerdzie wirowane mogą również stanowić elementy wsporcze wszelkiego rodzaju pylonów reklamowych – są to żerdzie ER i Ems. Spółka posiada w swojej ofercie również żerdzie typu ŻN o długościach 9-12m. Satysfakcja naszych klientów to powód do dumy, a zarazem mobilizacja do dalszego działania, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych kontrahentów i poszerzać ich grono. Stosowane do budowy napowietrznych linii energetycznych żerdzie produkcji WIRBET S.A. dzięki dużej trwałości (50 lat), szerokiej gamie rozwiązań pozwalają obniżyć koszty budowy linii, podnieść ich jakość oraz przedłużyć okres eksploatacji i poprawić bezpieczeństwo. 

Na potwierdzenie doskonałej jakości swoich wyrobów oraz na dowód przedsiębiorczości i wkładu w rozwój polskiej energetyki Przedsiębiorstwo WIRBET S.A. posiada liczne medale i wyróżnienia przyznawane przez instytuty i jednostki naukowe. Żerdzie wirowane produkcji WIRBET S.A. odpowiadają aktualnym tendencjom światowym w zakresie stosowanej technologii produkcji, a działalność Spółki jest ukierunkowana na wdrażanie nowych produktów, podnoszenie jakości wyrobów i uzyskiwanie maksymalnej satysfakcji odbiorców.