UNI-TECH Spółka Akcyjna
ul. Równa 4
85-846 Bydgoszcz
tel.: (0-52) 361-31-75    
e-mail: centrum@uni-tech.com.pl
www.uni-tech.com.pl

Spółka Akcyjna UNI-TECH powstała w 1996 roku jako wyodrębniony z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „UNI-TECH” Józef Sarnecki samodzielnie działający podmiot gospodarczy.


UNI-TECH S.A. zapewnia najwyższą jakość wykonywanych usług dzięki doświadczonemu i zaangażowanemu zespołowi pracowników. Naszym najważniejszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie modernizacji urządzeń energetycznych, remontów turbin i instalacji przemysłowych. Nieustanna dbałość o wysoki standard usług oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do oczekiwań klientów, czynią nas atrakcyjnym partnerem w biznesie.

UNI-TECH S.A. wykonał z sukcesem wiele prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na terenie całego kraju m.in. dla:  PGE SA, Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Vattenfall-EC Żerań, EC Siekierki, Janikowskich Zakładów Sodowych S.A., Mondi Packaging Paper Świecie S.A., Alstom Power, Elwo S.A., Rafako S.A., Balcke-Dürr Rothemuhle Polska Sp. z o.o., Turbocare Sp. z o.o., Anwilu, Zakładów Chemicznych Zachem oraz wielu innych. Jesteśmy niezawodnym partnerem w realizacji inwestycji w zakresie modernizacji urządzeń w elektrociepłownictwie.

Oferujemy również:

 • Remonty i modernizacje kotłów energetycznych parowych i wodnych;

 • Modernizacje elektrofiltrów kotłów; 

 • Remonty elektrofiltrów pieców cementowych;

 • Remonty turbin parowych;

 • Wykonawstwo, montaż i remonty rurociągów technologicznych;

 • Specjalistyczne roboty spawalnicze;

 • Montaż stacji redukcyjno-schładzających;

 • Budowę i modernizację kotłowni przemysłowych, zakładowych (gazowe, olejowe, trocinowe);

 • Specjalistyczne prace czyścicielskie w elektrociepłowniach i przemyśle;

 • Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń energetycznych;

 • Budowę instalacji przemysłu paliw płynnych i instalacji technologicznych hermetyzacji nalewu benzyn oraz montaż konstrukcji Markona;

 • Budowę instalacji wentylacyjnych, odpylania, odsysania oparów itp.;

 • Remonty urządzeń gospodarki wodnej (filtry żwirowe, zbiorniki);

 • Montaż urządzeń dla oczyszczalni ścieków.


Potwierdzeniem naszej rzetelności są liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, które posiadamy.