Towarowa Giełda Energii S.A.

Grupa Kapitałowa GPW

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23 bud. H

tel. 22 341 12

e-mail: tge@tge.pl

www.tge.pl

Paweł Dziekoński, Prezes Zarządu TGE

TGE jako instytucja zaufania publicznego aktywnie uczestniczy w budowaniu konkurencyjnego rynku energii i gazu. Naszym celem jest rozwijanie rynku towarowego oraz wykorzystywanie możliwości kreowania rynku finansowego, jaką daje nam przynależność do Grupy Kapitałowej GPW. Dzięki płynnej i dobrze prosperującej giełdzie stajemy się pełnoprawnym uczestnikiem powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Towarowa Giełda Energii S.A. powstała w 1999 r. i od tego czasu jest jednym z głównych uczestników procesu liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce, stwarzając możliwość wolnego handlu tymi surowcami w warunkach w pełni transparentnych. W 2003 r. (jako pierwsza i do tej pory jedyna) uzyskała licencję od KPWiG (obecnie KNF) na prowadzenie giełdy towarowej. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej GPW S.A., która ma 100% udziałów w kapitale spółki.
Działalność TGE jest pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia wszystkim uczestnikom rynku pewność i bezpieczeństwo w zakresie prowadzonego obrotu na wszystkich rynkach oferowanych przez giełdę: energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO₂.

 

Strategia rozwoju TGE – energia, gaz i rynek międzynarodowy
W strategii TGE znajdują się trzy podstawowe filary. Pierwszy to rozwój rynku energii elektrycznej. Obecnie działający rynek zostanie wzbogacony o nowe rozwiązania, które doprowadzą do przygotowania samej Giełdy oraz jej uczestników do wdrożenia wspólnego rynku energii w Europie. Drugi filar to rozwój rynku gazu, który został uruchomiony pod koniec grudnia 2012 r. Trzeci element rozwoju TGE to rynek międzynarodowy.

 

Energia elektryczna na TGE – dojrzałe decyzje wszystkich uczestników rynku
Zainteresowanie obrotem energią na parkiecie TGE rośnie od 2010 r. po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo Energetyczne, które nałożyły na wytwórców obowiązek sprzedaży co najmniej 15% wytworzonej energii w ramach publicznych form sprzedaży. Ostatnie dwa lata pokazały jak wiele udało się zrobić w obszarze rynku energii. Uregulowania prawne były jednak tylko impulsem, za którym poszły dojrzałe decyzje wszystkich uczestników rynku. Dzisiaj ponad 80% łącznego hurtowego handlu energią odbywa się na parkiecie TGE. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w 2012 r. wyniósł 131,997 TWh. Jest to szacunkowo około 82,57% wytworzonej energii w Polsce ponad 84,06% jej łącznego ogólnego zużycia. W porównaniu z poprzednim rokiem, obrót wzrósł o 4,20%.

 

TGE uczestniczy w budowie europejskiej wspólnoty energetycznej

Jednym z ważniejszych filarów strategii TGE jest współpraca z innymi europejskimi giełdami w celu stworzenia wspólnego rynku w regionie. 
TGE, będąc członkiem EuroPEX, organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie, uczestniczy w tym procesie. W grudniu 2010 r. zostało uruchomione pierwsze połączenie transgraniczne pomiędzy Polską i Szwecją. Dzięki niemu Polska ma wspólny rynek z największą europejską giełdą energii NordPool Spot, a przed nami kolejne połączenia z innymi giełdami w Europie. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do końca 2014 r. ma powstać wspólny europejski rynek energii, w tym rynek dnia następnego. Jednym z planowanych etapów jest regionalne połączenie rynków krajowych do końca 2013 r. i utworzenie wspólnego rynku regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), który w tym samym momencie lub w kolejnym kroku połączy się z rynkiem regionalnym Europy Północno-Zachodniej (NWE). 
Polska jest uczestnikiem dwóch rynków regionalnych: Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Europy Północnej (NWE).

 

Rynek gazu na TGE – pierwszy krok na drodze do pełnej liberalizacji 
Start giełdowego handlu gazem w Polsce to dopiero pierwszy z kilku etapów na drodze do pełnej liberalizacji tego rynku. Równolegle niezbędne jest stworzenie mechanizmów pozwalających na uczestnictwo w rynku po stronie kupujących oraz rozbudowa infrastruktury gazowej – nowe gazociągi, interkonektory i terminal LNG. W ramach rynku gazu TGE uruchomiła, z myślą o zainteresowanych podmiotach, dwie możliwości handlu tym surowcem: za pośrednictwem rynku terminowego (RTTg) oraz na rynku spot (RDNg).

 

Członkowie TGE
Członkami Giełdy mogą być przedsiębiorstwa posiadające własnego licencjonowanego maklera giełd towarowych, bądź firmy korzystające z pośrednictwa domów maklerskich. Obecnie Giełda ma ponad 50 członków. Są wśród nich m.in.: elektrownie, spółki obrotu i domy maklerskie.

 

Bezpieczne rozliczanie transakcji
Dzięki powołanej w kwietniu 2010 r. Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, zminimalizowane zostały koszty zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE, przy zachowaniu najwyższych standardów ich bezpieczeństwa. Stosowany przez Izbę system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku.