Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Spółka z o.o.

58-100 Świdnica, ul. Wincentego Witosa 4

tel. +48 74 64 99 100,

e-mail: sekretariat@sfup.pl

www.sfup.pl

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych jest przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynku od 1945 roku. Zakład powstał na bazie państwowej fabryki urządzeń przemysłowych, znanej w kraju i zagranicą jako producent urządzeń dla przemysłu cukrowniczego.  Począwszy od roku 1997, znaczną część zakładu przekształcono w Świdnicką Fabrykę Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o., która funkcjonuje do dzisiaj i stale się rozwija.


Specjalizuje się w produkcji aparatury cukrowniczej i chemicznej, urządzeń do ochrony środowiska i energetyki oraz dla przemysłu papierniczego i wydobywczego. Firma oferuje swoim klientom nadzór techniczny oraz montaż własnych urządzeń – zarówno na terenie kraju, jak i poza granicami – zapewniając wysoką jakość usług, zgodnie z systemem ISO 9001:2008 i ISO 14001: 2005. 

Przeważająca część urządzeń produkowana jest na eksport i trafia m. in. do: Anglii, Niemczech, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Iranu, Iraku, Grecji, Chin, Arabii Saudyjskiej, Bułgarii, Czech, Rosji, a także na: Kubę, Litwę, Łotwę, Białoruś, i Ukrainę.

 

W obszarze energetyki i ochrony środowiska oferta ŚFUP obejmuje produkcję:

  • rusztów mechanicznych do spalarni śmieci

  • przepustnic i zasuw stosowanych w elektrowniach i innych instalacjach przemysłowych

  • elementów urządzeń do zgazowywania i spalania biomasy

  • radiatorów i ram pod agregaty prądotwórcze

  • wymienników płaszczowo-rurowych i zbiorników ze stali wę-glowych, kotłowych, niskostopowych i austenitycznych.

 

Sztandarowym produktem ŚFUP są mechaniczne ruszty do spalarni odpadów komunalnych.

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zwane spalarniami odpadów, stanowią nieodłączny element nowoczesnych systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Są szeroko stosowane w 15 krajach starej UE i w niewielkim zakresie w nowych krajach członkowskich. Mimo że w Polsce wciąż niska jest społeczna akceptacja dla budowy spalarni odpadów, to należy podkreślić, że rodzime firmy są w światowej czołówce producentów takich instalacji. ŚFUP wyprodukowała dotąd blisko 50 rusztów zasilających i rusztów spalania do instalacji termicznej utylizacji odpadów, które są eksploatowane na całym świecie. Świdnicka fabryka wykonała także (2014 r.) ruszty zasilające, ruszty spalania oraz silosy cementu i popiołu do pierwszej polskiej spalarni w Zakładach Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Ta nowoczesna i ekologiczna instalacja zapewnia nie tylko utylizację odpadów, ale również odzysk energii zawartej w odpadach oraz jej zamianę na energię elektryczną i cieplną. ŚFUP systematycznie wprowadza zmiany do swoich produktów i procesów, oraz gromadzi nową wiedzę. Głównym celem firmy jest utrzymanie wysokich standardów jakościowych, dbałość o dotychczasowych klientów, pozyskanie nowych zleceniodawców, a także wzrost efektywności działania przez rozwój parku maszynowego, nowe technologie, usprawnianie organizacji pracy.