Spółdzielnia Inwalidów Spamel

56-416 Twardogóra, ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 71 315 82 01
e-mail: spamel@spamel.com.pl
www.spamel.com.pl

S.I. Spamel – jest producentem wyrobów elektrotechnicznych niskiego napięcia o szerokim zastosowaniu w przemyśle elektrotechnicznym, maszynowym, energetyce oraz budownictwie. Wyroby spełniają krajowe i europejskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Spamel jest producentem: łączników krzywkowych, przycisków sterowniczych, kaset sterowniczych, lampek kompaktowych, rozłączników izolacyjnych, przełączników źródła zasilania, rozdzielnic, zestawów instalacyjnych i odbiorczych, łączników miniaturowych, kaset suwnicowych i dźwigowych, łączników krańcowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych.