SJOS Spółka z o.o.
52-216 Wrocław, 
ul. Szafera 4
tel. + 48 71 368 17 09
e-mail: sjos@sjos.pl
www.sjos.pl

O nas 
SJOS Spółka z o.o. jest jedną z najstarszych firm doradczych w Polsce. Działamy od 1 października 1987 roku.
Jesteśmy firmą wszechstronną, wykonującą różne specjalistyczne usługi doradcze, a w razie potrzeby zapewniamy kompleksową obsługę konsultingową. W obszarze organizacji i zarządzania, ekonomiki i finansów, jak również problemów prawnych, potrafimy rozwiązać prawie każdy problem. Naczelną zasadą działania SJOS jest taka obsługa klienta, która nie poprzestaje na przekazaniu opracowania (ekspertyzy, projektu, programu etc.), ale uwzględnia dalszą obecność przy wdrażaniu pomysłów i dokonywaniu zaprojektowanych zmian – to jest nasza droga do skutecznego konsultingu.
Jesteśmy pionierem konsultingu w Polsce. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom przejść przez okres transformacji. Obecnie doradzamy jak skutecznie konkurować w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu rynkowym w kraju i Europie. Wykazujemy dużą elastyczność w stosunku do zmieniających się wymagań rynku. Każda wykonywana przez nas praca jest traktowana indywidualnie; w działalności unikamy schematyzmu.
Naczelną zasadą naszej pracy jest pełny profesjonalizm. Dysponujemy fachową wiedzą, dużym doświadczeniem i  kreatywnością. Naszym priorytetem jest efektywne działanie.
O sukcesach naszej firmy decyduje wysoka klasa i doświadczenie konsultantów. Pracownikami SJOS są ludzie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Zatrudniamy tylko takich, którzy oprócz wiedzy i talentu mają umiejętność zrozumienia i trafnej oceny potrzeb klientów oraz właściwy sposób traktowania i szacunek dla partnerów w zawodowych kontaktach.

dr Stefan Sterc - prezes

Janusz Gluszek - wiceprezes

Firma 
Firma to marka przedsiębiorstwa, coś co wyróżnia ją od konkurentów. SJOS to doświadczenie i skuteczność oferowanych rozwiązań. Spośród opracowywanych przez SJOS wniosków o dofinansowanie z funduszy UE aż 95% zakończyło się sukcesem – pozyskaniem dotacji przez beneficjentów. Z naszej winy nie przepadł ani jeden wniosek.
Doskonalenie organizacji i zarządzania 
Dobra organizacja przedsiębiorstwa to gwarancja jego sprawnego funkcjonowania. W zależności od sytuacji w jakiej się znajduje, zachodzi potrzeba zmian jego organizacji. Nigdy nie aplikujemy standardowych rozwiązań, ale dostosowujemy nasze pomysły do uprzednio rozpoznanej sytuacji przedsiębiorstwa.
Tworzymy nowe rozwiązania pod kątem rzeczywistych potrzeb konkretnego klienta.
Przedstawiane poniżej produkty są naszą propozycją pomocy w odnalezieniu drogi do tych zmian.

 • Projekty zmian struktur i niezbędna dokumentacja organizacyjna.

 • Wydzielanie spółek i inne przekształcenia.

 • Organizowanie i doskonalenie grup kapitałowych.

 • Doradztwo prawne – umowy, problemy doraźne.

 • Doradztwo finansowo-księgowe.

 • Organizacja i usługi rachunkowości.

 • Systemy zarządzania jakością (TQM, ISO).

Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw i gmin 
Rozwój przedsiębiorstwa czy gminy wymaga wykonania niezbędnych prac analityczno-diagnostycznych, a następnie zbudowania dobrego planu w odpowiedniej perspektywie. Budowanie strategii i planów o krótszych horyzontach realizujemy na zasadzie doradztwa partycypacyjnego, tj. przy aktywnym, sterowanym przez konsultantów, udziale pracowników przedsiębiorstwa w planowaniu jego przyszłości.
W ramach tego obszaru wykonujemy:

 • wszechstronne audyty przedsiębiorstw;

 • strategie przedsiębiorstw;

 • strategie rozwoju miast i gmin;

 • programy rozwoju wraz z projekcją finansową;

 • plany krótko- i średniookresowe;

 • programy naprawcze.

Marketing 
Skuteczny marketing jest warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa na rynku. Gwarantujemy dopasowanie oferty produktów lub usług do potrzeb odbiorców.

 • Badania rynku.

 • Badania ankietowe.

 • Strategie, plany i programy marketingowe.

 • Pomoc w reklamie i public relations.

Dotacje z UE 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza olbrzymie możliwości rozwoju polskich firm. Pomagamy spełniać stawiane warunki, przygotować wniosek i zdobyć fundusze na rozwój.
Wyceny 
Coraz częściej przedsiębiorstwa stykają się z zagadnieniami zmian
w strukturze właścicielskiej, sprzedaży części majątku, przejęcia innego przedsiębiorstwa, czy fuzji. Tego typu transakcje są skomplikowane, a gospodarka rynkowa wymaga rzetelnego oszacowania wartości przedmiotu transakcji. Niezbędna w tym przypadku jest jego dokładna wycena. Ze względu na jej dużą złożoność podchodzimy do niej z należytą starannością i przy uwzględnieniu wszelkich dostępnych informacji. Stosujemy odpowiednio dobrane metody, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko popełnienia błędu oraz określić wartość przedmiotu wyceny z dużą dokładnością.
Stosujemy metody: 

 • majątkowe;

 • dochodowe;

 • porównawcze;

 • mieszane.

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze 
Powstanie nowego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z konkretnym zamierzeniem gospodarczym i zainwestowaniem kapitałów, ale również ze sporym ryzykiem. Opracowanie założeń dla dobrej inwestycji musi brać pod uwagę wszystkie aspekty, a szczególnie atrakcyjność rynkową produktu lub usługi, jej tendencje wzrostowe, reakcję konkurencji. Ważne jest również kto będzie oceniał dany projekt – bank, fundacja, agencja rządowa czy akcjonariusze.
Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów typu:

 • studia przedinwestycyjne (opportunity study, pre-feasibility study, feasibility study);

 • biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych;

 • projekty finansowania przedsięwzięć;

 • projekty nowych spółek – analizy opłacalności, umowy, obsługa prawna;

 • studia celowości i wykonalności w tym analiza due diligence.

Pozyskiwanie kapitałów 
Przedsiębiorstwa potrzebują kapitału niezależnie czy jest to początek działalności, inwestycja w nowy majątek czy przejęcie innej spółki.
Posiadamy bogate doświadczenie w następujących obszarach:

 • pomoc w wyszukaniu potencjalnych partnerów inwestycyjnych (np. funduszy wysokiego ryzyka, inwestorów branżowych);

 • przygotowanie oferty publicznej emisji akcji i obligacji;

 • pomoc w uzyskaniu pożyczek, kredytów i poręczeń, opracowywanie wniosków kredytowych;

 • sporządzanie i oprzyrządowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;

 • prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych i komunalnych;

 • optymalizacja struktury kapitału.

Controlling 
Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą wymaga regularnego pomiaru wyników działalności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się warunki. Wdrożenie systemu controllingu umożliwia pomiar, ocenę, wyznaczenie celów i realizację w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.
Projektujemy i wdrażamy:

 • controlling operacyjny, finansowy i strategiczny;

 • zarządzanie wartością firmy oparte na ekonomicznej wartości dodanej (EVA);

 • zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard);

 • procedury opracowywania biznesplanu i oceny inwestycji;

 • benchmarking.

Szkolenia i treningi 
Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. SJOS umożliwia zdobycie nowoczesnej wiedzy i lepsze rozumienie problematyki ich funkcjonowania. 
Szczególnym atutem oferty szkoleniowej SJOS jest to, iż w roli wykładowców i trenerów występują konsultanci doskonale znający ze swej codziennej pracy w zawodzie doradcy rzeczywiste problemy i warunki działania przedsiębiorstw. Organizujemy:

 • studia menedżerskie;

 • sesje strategiczne dla przedsiębiorstwa lub gminy;

 • szkolenia specjalistyczne.

Doświadczenie 
SJOS w toku swej działalności wykonał kilka tysięcy opracowań. Na swym koncie mamy kilkaset zadowolonych i dobrze prosperujących klientów. Dzięki nam wiele firm nie tylko przetrwało czasy transformacji, ale potrafiło się odnaleźć na wolnym rynku jako silne i stabilne przedsiębiorstwa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy nie tylko, jak pomóc w rozwiązaniu problemów. Potrafimy zidentyfikować i wykorzystać szanse oraz potencjał firmy. Branża, w której osiągnęliśmy najwięcej to energetyka. Kadrę tej branży oraz firmy działające w tym obszarze wspominamy najmilej i najwyżej sobie cenimy.

KONCERNY ENERGETYCZNE

TAURON Polska Energia SA:

 • Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.

 • Elektrociepłownia Tychy SA

 • Elektrownia Stalowa Wola SA

 • EnergiaPro SA

 • ENION SA – Oddział w Będzinie (dawniej Będziński Zakład Elektroenergetyczny)

 • PKE Południowy Koncern Energetyczny SA

 • PKE SA Elektrownia Jaworzno III

 • PKE SA Elektrownia Łagisza

 • PKE SA Elektrownia Łaziska

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej


ENEA SA i Podmioty Grupy Kapitałowej:

 • Elektrownia Kozienice SA

 • MEC Piła Sp. z o.o.

 • PEC Oborniki Sp. z o.o. w Obornikach

 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA i Podmioty Grupy Kapitałowej:

 • PGE Polska Grupa Energetyczna

 • PGE Elektrociepłownia Gorzów SA

 • PGE Elektrociepłownia Kielce SA

 • PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.

 • PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA

 • PGE Elektrownia Bełchatów SA

 • PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA

 • PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA

 • PGE Łódzki Zakład Energetyczny SA

 • PGE Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA

 • PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA

 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA - ZEDO

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. (własność 100% udziałów PGE Elektrociepłownia Gorzów SA)

 • Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar SA

 

Grupa EDF:

 • Elektrociepłownia Kraków SA

 • Elektrociepłownia Zielona Góra SA

 • Elektrownia Rybnik SA

 • Toruńska Energetyka Cergia SA [po połączeniu Elektrociepłowni Toruń SA (producent ciepła) i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń Sp. z o.o. (dystrybutora ciepła)]

 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże SA


ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA I SPÓŁKI – CÓRKI

 • AS PAK Sp. z o.o. (obecnie należy do Grupy kapitałowej Konsalnet SA)

 • EL PAK Sp. z o.o.

 • PAK Serwis Sp. z o.o w Koninie

 

POZOSTALI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 • Elektrociepłownia Będzin SA

 • Elektrociepłownia Zabrze SA

 • ENERGA Elektrociepłownia Kalisz SA

 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

 • Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (jednoosobowa spółka KGHM Polska Miedź SA)

 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (dawniej MPEC Wrocław SA)

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

 • Miejskie Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze (przejęte przez EC Zielona Góra SA)

 • NYSAGAZ Sp. z o.o. we Wrocławiu

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu

 • RADPEC SA w Radomiu

 • Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie SA)

 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy (sprzedane przez MSP spółce Energetyka z siedzibą w Lubinie)

 • Zespół Elektrociepłowni Bytom SA

 • DALKIA Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA

 

ZAPLECZE ENERGETYKI

 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Energetycznej SA we Wrocławiu

 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych SA we Wrocławiu

 • Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań „ENERGETYKA-CZERWONAK” SA

 • ZEC-SERVICE Sp. z o.o. we Wrocławiu