teaserbox_2336889.jpg

Sevivon Sp. z o.o.

75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. + 48 94 342 54 51
e-mail: info@sevivon.pl

 www.sevivon.pl
Oddział w Gdańsku:
80-286 Gdańsk, 
ul. Jaśkowa Dolina 75 

tel. + 48 58 342 25 65
Oddział w Warszawie / Warsaw Financial Center

00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
tel. + 48 22 528 66 79

teaserbox_2336890.jpg

Spółka Sevivon powstała na początku 2008 roku jako rezultat wieloletniej współpracy pomiędzy dwoma firmami, niemiecką spółką WKN Windkraft Nord AG z siedzibą w Husum (Niemcy) specjalizującą się w rozwijaniu projektów farm wiatrowych w Europie i USA oraz doświadczoną polską konsultingowo-inżynierską firmą AOS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą główną w Koszalinie. Sevivon jest spółką o ogólnopolskim zasięgu ze szczególnym uwzględnieniem północnej części kraju.


Sevivon Sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych pracowników i ściśle współpracuje z dużą grupą projektantów, specjalistów, konsultantów oraz prawników. Nasz zespół zapewnia wyspecjalizowane usługi koordynacji poszczególnych działań i zarządzania rozwojem projektów elektrowni wiatrowych. 

 

Spółka Sevivon jest jedną z nielicznych firm w Polsce, posiadającą kilkuletnie doświadczenie w kompleksowym przygotowaniu, projektowaniu i nadzorze nad budową farm elektrowni wiatrowych. W ramach naszej działalności zajmujemy się sprawami formalno-prawnymi projektu, takimi jak uzgodnienia, wystąpienia, aplikacje, opinie urzędowe oraz decyzje administracyjne. Tworzymy analizy prawne oraz studia wykonalności projektu, koordynując wszystkie działania niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę. 


W trakcie rozwijania projektów farm elektrowni wiatrowych, prace firmy Sevivon podzielone są na trzy fazy:

  • faza przygotowania projektu;    

  • faza projektowania;

  • faza nadzoru inwestorskiego.


W projektach farm wiatrowych Sevivon Sp. z o.o. reprezentują na co dzień „spółki córki” (spółki projektowe), których właścicielami są wspólnicy Sevivon – WKN Windkraft Nord AG oraz AOS Sp. z o.o. Sp. k.

teaserbox_2339024.jpg