loga.jpg

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
tel./fax +48 22 812 69 38
ul. M. Rapackiego 13, 20-150 Lublin
tel./fax +48 81 747 52 24

e-mail: bbj@bbj.pl

 www.bbj.pl

logo_BBJ_oficjalne.jpg

SEP-BBJ należy do grona najstarszych jednostek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych i certyfikacji, a także uznania organizacji międzynarodowych: ETICS oraz IECEE. Badania wykonywane są w trzech Zakładach: Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego (Warszawa), Kabli i Przewodów oraz Aparatów Niskiego Napięcia (Lublin). Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację wyrobów elektrycznych według programu typu 5 oraz typu 1a (zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067), według własnych, jak również światowych (IECEE) i europejskich (ETICS) programów certyfikacji.