Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. 
28-340 Sędziszów, ul. Przemysłowa 9
tel. +48 41 381 10 73
e-mail: info@sefako.pl 
www.sefako.com.pl 

dostarczamy źródło do uwolnienia energii

 

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. jest jedną z najbardziej cenionych firm w przemyśle energetycznym w Europie. Od ponad 40 lat projektuje i wytwarza kotły energetyczne o wydajności do 300 ton pary/h (na różne paliwa) oraz elementy ciśnieniowe, które znalazły uznanie zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Produkowane kotły stosowane są w energetyce zawodowej, przemysłowej i tzw. małej energetyce (np. w  zakładach produkcji i przetwórstwa żywności czy gospodarstwach rolnych). Ich średnia moc waha się od 1 MW do 250 MW. Dzięki doświadczeniu pracowników, nowoczesnemu parkowi maszynowemu i wysokim standardom jakościowym, Spółka od dawna wykonuje elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych oraz kotłownie w systemie „pod klucz”. SEFAKO opracowuje także dokumentację techniczną i prowadzi nadzór nad montażem i rozruchem kotłów. W wyniku współpracy z politechnikami w Kielcach, Wrocławiu, Krakowie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą wdrożono do produkcji niskoenergetyczną technologię wytwarzania powłok ochronnych na elementach ścian gazoszczelnych i rurach pojedynczych, przeznaczonych do kotłów energetycznych. Od roku 2011 SEFAKO zrealizowało osiem dużych projektów instalacji kotłowych do utylizacji odpadów, stosując zabezpieczenie powierzchni przez napawanie stopem niklowo-chromowo-molibdenowym (typu: Inconel625), poszerzając  swą ofertę o warstwy: G4, 309, 310, Inconel686 – według potrzeb Klienta.

Produkty i usługi SEFAKO:

  • kotły dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i o przeznaczeniu indywidualnym 

  • kotły do spalania i współspalania biomasy

  • kotły do termicznego przekształcania odpadów

  • parowe i wodne kotły wodnorurowe opalane różnymi paliwami

  • parowe i wodne kotły płomienicowo-płomieniówkowe opalane różnymi paliwami

  • modernizacje kotłów typu  WR,  WLM,  OR  w oparciu o ściany gazoszczelne

  • elementy ciśnieniowe, takie jak: panele ścian gazoszczelnych, parowniki, przegrzewacze, ekonomizery, zbiorniki, rurociągi itp.

  • konstrukcje metalowe  

  • diagnostyka i ocena stanu technicznego kotłów i jego elementów

  • kompleksowe instalacje do selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR.

 

„SEFAKO” S.A. to oddany i zgrany zespół, który stwarza możliwości produkcyjne oraz zapewnia stale wysoką jakość.