Instytut Tele- i Radiotechniczny_dop_pel

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel. centrala: +48 22 619 22 41

e-mail: itr@itr.org.pl
www.itr.org.pl

Co roku opracowujemy i wdrażamy tysiące rozwiązań ICT dla energetyki, m.in. systemy dbające o bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych, czy zwiększające ich efektywność. Dzięki nam, użytkownicy rzadziej doświadczają przerw w dostawach energii elektrycznej, co wpływa na poprawę komfortu ich życia. Nasze rozwiązania do zdalnego zarządzania farmami wiatrowymi lub fotowoltaicznymi sprawiają, że są one bardziej wydajne, a pozyskiwana energia tańsza. Aplikacja mobilna pozwala właścicielowi na pełną kontrolę parametrów i diagnostykę obiektów z każdego miejsca na Ziemi. Nasze rozwiązania są stosowane przez czołowe firmy energetyczne w Polsce i na świecie.