Power Engineering S.A.
62-004 Czerwonak k. Poznania,

ul. Gdyńska 83
tel. +48 61 892 88 00
e-mail: info@powerengineering.pl
www.powerengineering.pl

Istniejemy na rynku energetycznym od 1951 roku, choć do końca 2009 roku POWER ENGINEERING S.A. działał pod szyldem: Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań „Energetyka Czerwonak” S.A. 

Przez ponad 65 lat produkujemy dla polskich i zagranicznych klientów, wiele różnorodnych maszyn, urządzeń i średniogabarytowych konstrukcji stalowych, wpisując się na stałe do katalogu firm, związanych z wytwarzaniem elementów stalowych dla sektora energetyki. Jednym z głównych produktów spółki są niskoemisyjne palniki pyłowe, gazowe, biomasowe i mieszane, realizowane według dokumentacji klienta.  Od 1989 roku dostarczamy także radiatory dla transformatorów mocy. 
Naturalnym potwierdzeniem wysokiej jakości produktów jest nasza wieloletnia współpraca z wymagającymi kontrahentami zagranicznymi.

Na  rynku polskim oraz zagranicznym znajdują się takie produkty jak:

  • palniki zasilane przez popularne paliwa palniki gazowe, gazowo-olejowe, węglowo--olejowo-gazowe, olejowe, węglowo-olejowe oraz węglowe, a także części zamienne do nich 

  • konstrukcje stalowe dla przemysłu energetycznego – konstrukcje elektrofiltrów oraz podgrzewaczy powietrza, podajniki węgla, młyny węglowe, rury, kolana, klamry, korpusy,  konstrukcje nośne urządzeń energetycznych, rozdrabniacze, napędy wibracyjne rusztów, obrotowe podgrzewacze powietrza i wiele innych.

 

Wyroby wytwarzane przez nas uwzględniają najnowsze osiągnięcia sztuki inżynierskiej; są zgodne z oczekiwaniami klienta  i obowiązującymi normami. Kadra pracownicza posiada wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pełne zaangażowanie załogi w pracę sprawia, że wykonywane usługi osiągają wysoki poziom jakościowy i nie przekraczają ustalonych terminów zakończenia robót. Zakład spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008.                   

POWER ENGINEERING S.A. is on the Energy market since 1951 (until the end of 2009 Company was known under the name Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań „Energetyka Czerwonak” S.A.). 

For over 65 years we have been selling our goods, including a wide range of machinery, equipment and steel structures, to Polish and foreign customers, as a company strictly and permanently associated with the power industry.  The main products of the company, that is, low NOx burners for coal, oil, gas and mixed fuels are made according to the documentation supplied by the customer.  Since 1989 we have also supplied radiators for power transformers. The high quality of our products is confirmed by long-term cooperation with demanding foreign customers.


Our products sold on the Polish and foreign markets include:

  • burners powered by popular fuels – gas, gas-oil, coal-oil-gas, oil, coal-oil and coal burners and spare parts

  • steel structures for power industry – electrostatic precipitator and air preheater structures, coal feeders, coal mills, pipes, pipe bends, clamps, bodies, supporting structures of power engineering equipment, shredders, vibrating grate drives, rotary air heaters and many other.

 

Our products are manufactured according to the requirements and expectations of customers and applicable standards, taking the latest engineering developments into account. Our personnel are highly qualified and have extensive experience passed down from generation to generation. Thanks to full involvement of our staff in their work, we can provide high quality services within the agreed deadline. Our plant meets the requirements of PN-EN ISO 9001:2008.