Logo_mod_redX9.jpg

Spółdzielnia
Elektrotechniczna „POKÓJ

91-202 Łódź, ul. Warecka 1
tel. +48 42 254 79 00
e-mail: zarzad@pokoj.com.pl
www.pokoj.com.pl

Spółdzielnia Elektrotechniczna „POKÓJ” założona została w 1951 roku, a w latach 80. XX wieku rozpoczęła produkcję złączek jedno- i wielotorowych, którą kontynuuje do dziś. Stworzony znak handlowy ZUG jest utożsamiany właśnie z połączeniami elektrycznymi przewodów. Swoim klientom Spółdzielnia oferuje również: akcesoria do złączek, odbieraki prądowe, odgałęźniki instalacyjne, osprzęt do wykonywania połączeń wyrównawczych, zaciski ochronne, przyciski i kasety sterownicze, wyłączniki krańcowe, listwy montażowe, osprzęt do kabli i przewodów oraz prowadzi działalność kooperacyjną w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki mechanicznej i montażu.