PEC_Plonsk_logo.jpg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2
tel. +48 23 662 33 88, 
e-mail: pecplonsk@mail.lcs.net.pl
www.pecwplonsku.li.pl

Plonsk_01.jpg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność, w obecnej formie prawnej, od 1 stycznia 1998 roku, choć początki zorganizowanego ciepłownictwa w Płońsku sięgają końca lat 70-tych ubiegłego wieku.

W latach 2006-2007 nastąpiła gruntowna przebudowa systemu ciepłowniczego miasta w oparciu o spalanie biomasy i wytwarzanie na jej bazie energii cieplnej i elektrycznej, tzw. kogeneracji. Wybudowano układ skojarzony, kocioł-turbinę opalany biomasą o mocy 12 MWt i 2,08 MWe wraz z infrastrukturą oraz wymieniono 7500 mb sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych. Obecnie ok. 80% energii cieplnej i 100% energii elektrycznej, produkowanych jest z biomasy. Posiadamy więc, jako nieliczni w kraju efektywną sieć ciepłowniczą. W 2015 roku spółka przystąpiła do kolejnej fazy modernizacji systemu ciepłowniczego. Wybudowano ponad 1000 mb sieci ciepłowniczej, do nowo budowanych osiedli mieszkaniowych oraz dokonano wymiany ostatniego odcinka sieci tradycyjnej na preizolowaną. W źródle na bazie starego kotła WR-10, wybudowano kocioł WR-7, w pełni sterowalny w przedziale mocy od 20-100% wraz z instalacją oczyszczania spalin, która spełnia normy emisji jakie będą obowiązywały po 2022 roku. Do tych standardów dostosowano również instalacje odpylania spalin kotła WRm-15. W lipcu 2017 roku uruchomiona została mikroturbina o mocy 200 KWe, która we współpracy z kotłem biomasowym, w okresie letnim produkować w skojarzeniu energię elektryczną na potrzeby własne EC. Obecnie moc zainstalowana źródła to 34 MWt. 

Plonsk_03.jpg

Spółka zatrudnia 60 pracowników, eksploatuje 23 km sieci ciepłowniczej przesyłowej i rozdzielczej (98% stanowi sieć preizolowana) oraz 103 własne węzły cieplne. Produkujemy rocznie ok. 250 GJ energii cieplnej oraz ponad 7000 MWh energii elektrycznej. Spalamy ok. 25 tys. Mg biomasy i ok. 3000 Mg miału węglowego.

Plonsk_05.jpg