PILE ELBUD S.A.
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12
tel. +48 12 262 91 98, 

e-mail: sekretariat@pile-elbud.pl
www.pile-elbud.pl

Spółka PILE ELBUD S.A. powstała w 2000 roku z inspiracji kadry inżynieryjno-technicznej, wywodzącej się z Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Kraków.

Jako profesjonalna firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego – począwszy od projektowania przez kompletację dostaw, wykonawstwo
i rozruch, aż po przekazanie obiektu inwestorowi. Korzystając z rozległej wiedzy i doświadczenia kadry inżynieryjno-technicznej, stosuje i systematycznie wdraża najnowocześniejsze rozwiązania projektowo-technologiczne, co zapewnia bardzo wysoką jakość realizowanych przez spółkę zadań inwestycyjnych. Rzetelne wykonawstwo i bezkonfliktowa współpraca pozwalają zadowolić najbardziej wymagających kontrahentów.

PILE ELBUD S.A. realizuje prace związane z budową, modernizacją i remontem:

  • przesyłowych i rozdzielczych linii napowietrznych oraz kablowych w pełnym zakresie napięć do 750 kV

  • stacji elektroenergetycznych NN, WN i SN 

  • traktów światłowodowych.

 

Wykonuje też kompleksowe prace kontrolno-pomiarowe, m.in.: rozruch stacji, badania aparatury pierwotnej oraz obwodów wtórnych, testowanie automatyk zabezpieczeniowych. Biuro projektowe spółki, dysponujące nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem oraz wyspecjalizowaną kadrą, podejmuje się również prac związanych z:

  • przygotowaniem studium, koncepcji lokalizacyjnych oraz analiz techniczno-ekonomicznych

  • przeprowadzaniem uzgodnień lokalizacyjnych, opracowaniem pełnej dokumentacji formalno-prawnej, uzyskaniem niezbędnych opinii i zezwoleń

  • wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej

  • opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i współpracą z jednostkami samorządowymi.

 

W PILE ELBUD S.A. działają systemy zarządzania zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.