PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

00-496 Warszawa, ul. Mysia 2
Recepcja główna / Centrala tel. +48 22 340 11 77
Sekretariat Zarządu tel. +48 22 340 17 04
e-mail: marketing@pgesa.pl
www.pgesa.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE w 2009 roku wyniosła 53,8 TWh netto, co stanowiło ponad 40% produkcji krajowej. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Struktura Grupy Kapitałowej PGE
Grupa Kapitałowa PGE istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. W 2009 roku Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu Programu Konsolidacji, którego istotą było połączenie kilkudziesięciu podmiotów Grupy Kapitałowej w 5 spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE to największy tego typu program w Polsce oraz jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki jego realizacji działalność PGE w większym stopniu oprze się na współpracy wewnętrznej, aby wykorzystać efekty synergii występujące w całej Grupie i oferować klientom konkurencyjne produkty i jeszcze wyższą jakość obsługi.


Rozwijamy się w sposób zrównoważony
Jako największa polska firma energetyczna, PGE prowadzi działalność w oparciu o najwyższe standardy. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, Grupa Kapitałowa prowadzi wiele projektów, których celem jest generowanie pozytywnych zmian społecznych. Są to m.in. kampanie edukacyjne oraz przedsięwzięcia sportowe i kulturalne, które wzbudzają w ludziach pozytywne emocje.


Ponadto PGE angażuje się w długofalowy sponsoring drużyn sportowych: PGE Skra Bełchatów, PGE GKS Bełchatów, PGE Turów Zgorzelec, Atom Trefl Sopot, czy PGE Marma Rzeszów. Spółka wspiera także istotne wydarzenia sportowe jak turniej Final Four 2010, Bieg Piastów, czy Półfinał DPŚ na żużlu. Jeśli chodzi o sponsoring wydarzeń kulturalnych to do najważniejszych zaliczyć można: Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym, czy Festiwal „Inne Brzmienia” w Lublinie. PGE jest także oficjalnym Mecenasem Roku Chopinowskiego 2010.

cache_2325394.jpg

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane PGE:

  • Pierwsze miejsce w rankingu Top Marka 2010 w kategorii „Energetyka” – ranking najczęściej i najlepiej opisywanych marek przygotowuje miesięcznik „Press” we współpracy z agencją Press-Service Monitoring Mediów.

  • PGE marką wysokiej reputacji wg rankingu PremiumBrand 2010 – w rankingu oceniającym reputację marek i firm PGE zdobyła uznanie w kategorii Energia, w tym zajęła pierwsze miejsce w wymiarach: „referencje”, „firma jako pracodawca”, „firma jako partner biznesowy”. 

  • Drugie miejsce w rankingu największych polskich firm „Lista 500” – ranking największych polskich firm pod względem kapitalizacji i przychodów przygotowuje redakcja dziennika „Rzeczpospolita”. 

  • Trzecie miejsce w rankingu „Best Managed Companies in CEE 2010” w kategorii: sektor energetyczny – ranking najlepiej zarządzanych firm przygotował brytyjski magazyn finansowy „Euromoney”. PGE otrzymała także nagrodę za najlepszy ubiegłoroczny debiut.

  • Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w kategorii Miejsce pracy – PGE została wyróżniona za program Human Oriented Productivity Improvement Programme, wdrożony w PGE Elektrownia Bełchatów (raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

  • Nagroda Byka i Niedźwiedzia – za największy i najbardziej udany europejski debiut giełdowy 2009 roku (nagroda przyznana przez redakcję dziennika „Parkiet”). 

  • Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – za najbardziej spektakularny debiut giełdowy.

  • Tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł” – wyróżnienie za sukces, jakim był udany debiut giełdowy Spółki (przyznane przez redakcję „Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł” i portalu gospodarczego WNP.pl wraz z wydawcą – Grupą PTWP).

  • Wektor 2009 – nagroda za największy i najbardziej udany europejski debiut giełdowy 2009 roku (nagroda Konfederacji Pracodawców Polskich).

cache_2325502.jpg
cache_2325503.jpg
cache_2325504.jpg