Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

 "OLMEX" S.A.
Wójtowo, 11-010 Barczewo, 
ul. Modrzewiowa 58

tel. +48 89 53 24 340

e-mail: sekretariat@olmex.pl

www.olmex.pl

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX Sp. z o.o. zostało założone w 1987 roku z inicjatywy pracowników naukowych ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po 13 latach działalności, w roku 2000 OLMEX Sp. z o.o. został przekształcony w OLMEX S.A. Od początku działalnością i rozwojem firmy zarządza dr inż. Przemysław Chojnowski - prezes zarządu, dyrektor generalny.

Firma oferuje pełen asortyment aparatury stacyjnej i aparaturę do lokalizacji uszkodzeń kabli. Świadczy również usługi z zakresu diagnostyki kabli energetycznych (w tym kabli WN). W konsekwencji ogólnopolskiej działalności firma nawiązała współpracę z:

 • ELECTRONICON Kondensatoren GmbH z Niemiec

 • TRENCH Germany GmbH (aparatura stacyjna)

 • Seba Dynatronic (lider na rynku aparatury do badania kabli)

 • KONĆAR Instrument Transformers (aparatura stacyjna przekładników WN i SN).

 • OLMEX S.A. jest wyłącznym dystrybutorem tych urządzeń na terenie Polski.

Dzięki szerokiej współpracy z partnerami zagranicznymi spółka, na przestrzeni lat postrzegana jest w Polsce, jako partner gwarantujący zachowanie europejskich standardów proponowanych usług. Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A jest budownictwo elektroenergetyczne, realizowane na potrzeby energetyki zawodowej i przemysłowej, specjalizując się w kompensacji mocy biernej.

 

Firma oferuje usługi związane z:

 • doborem, projektowaniem, produkcją, dostawą i montażem instalacji do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia

 • doborem, projektowaniem dostawą i montażem instalacji do kompensacji mocy biernej średniego i wysokiego napięcia oraz układów SVC

 • pomiarami i analizą parametrów sieci energetycznych zgodnie z normą PN EN 50160

 • dostawą aparatury wysokiego napięcia

 • dostawą, zabudową i serwisem urządzeń do lokalizacji kabli ener­getycznych oraz usługi związane z pomiarami diagnostycznymi kabli

 • budową i modernizacją stacji średniego i wysokiego napięcia

 • budową stacji energetycznych wysokiego napięcia na bazie roz­dzielnic w izolacji gazowej SF6 (GIS)

 • budową i modernizacją sieci i linii energetycznych

Do największych odbiorców towarów, produktów i usług spółki należą: elektrownie, elektrociepłownie, PSE S.A., spółki dystrybucyjne, ko­palnie, rafinerie, zakłady przemysłu spożywczego, zakłady przemy­słu ciężkiego, huty. Poza siedzibą główną w Wójtowie k/Olsztyna, OLMEX posiada 6 biur regionalnych umiejscowionych w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Poprzez działalność placówek terenowych, OLMEX SA dociera bezpośrednio do swoich klientów. Ścisła współpraca gwarantuje znalezienie rozwiązań technicznych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów. Narzędziem do osiągnięcia zadowolenia klienta oraz kreowania pozytywnego wizerunku firmy jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktów i usług. Przedsiębiorstwo od 2004 roku posiada wdrożony system zarzadzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000, a od 2015 zintegrowany system zarządzania w którego skład wchodzą również zagadnienia związane z ochroną środowiska: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) oraz OHSAS 18001:2007/PN – N1800:2004. Pozwala to na zapewnienie stałego rozwoju spółki.

 

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA od początku, corocznie  uczestniczy w największych targach energetycznych w Polsce  w Bielsku-Białej, Poznaniu, Warszawie i Lublinie. Było również wielokrotnie nagradzane podczas w/w tragów za swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzonej działalności.