mostostal podstawowa copy.JPG

Mostostal Warszawa SA
02-673 Warszawa,
ul. Konstruktorska 12A
tel. +48 22 250 70 00, 

mostostal.waw.pl

Mostostal_01.jpg

Elektrownia Turów

Mostostal Warszawa należy do grona polskich przedsiębiorstw przemysłowych o najdłuższej tradycji.
Choć jego początki związane były z budową mostów, to jednak z czasem domeną spółki stały się inwestycje przemysłowe. Ponad siedem dekad obecności na rodzimym rynku to pokaźny wachlarz dokonań na rzecz polskiej energetyki, w tym flagowy projekt, będący w trakcie realizacji – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Głębokie korzenie w energetyce
Lata aktywności w branży budowlanej zaowocowały bogatym doświadczeniem w realizacjach konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłu energetycznego, a także: petrochemicznego, chemicznego czy cementowego. W oddanych inwestycjach możemy znaleźć wiele obiektów, w których zastosowano pionierskie (w skali kraju i na tamten czas) rozwiązania, także te należące do polskiego systemu mocy. Doświadczenia w działalności projektowo-wykonawczej pozwoliły osiągnąć wysoką jakość realizacji szerokiego spektrum usług, w tym: kompleksowego wykonania i modernizowania różnorodnych instalacji;  projektowania, prefabrykacji, montażu i remontów kotłów na potrzeby energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej. 

Mostostal_02.jpg

Elektrownia Opole - bloki 5 i 6

W projekty energetyczne wielokrotnie były angażowane spółki grupy kapitałowej. Grupa Mostostal Warszawa skupia firmy, posiadające wysokie kwalifikacje i wieloletnią znajomość zarówno sektora oil & gas, jak i branży energetycznej. Wkład spółki w rozwój krajowego sektora generacji obejmuje prace modernizacyjne i montażowe dla największych producentów energii: ZE PAK S.A., Elektrowni: Kozienice, Opole, Turów oraz elektrociepłowni w Trzebini, Katowicach czy Gliwicach. Obecnie łączny potencjał przedsiębiorstw jest wykorzystywany przy budowie opolskiej elektrowni na największą skalę w historii. Po zakończeniu projektu dla PGE GiEK spółka, wraz z podmiotami zależnymi, będzie dysponować unikatowymi referencjami i solidnym przygotowaniem do prowadzenia najbardziej wymagających zleceń w tym sektorze.

Z energią na budowie
Na budowie bloków energetycznych w Opolu, Mostostal Warszawa występuje w konsorcjum z Polimex-Mostostal, Rafako i GE w roli partnera technologicznego. Powstające na zlecenie PGE bloki, o mocy 900 MWe każdy, uczynią z tamtejszej elektrowni najnowocześniejszą siłownię węglową na świecie. Prestiżowy kontrakt, pod egidą inwestora rządowego, jest jednocześnie największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Zakres prac powierzonych Mostostal Warszawa obejmuje w sumie 23,93% wszystkich robót i przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Mostostal_03.jpg

Białystok - układ odzysku ciepła

Elbląg - blok energetyczny Energa

Na pierwszym etapie inwestycji spółka była odpowiedzialna za prace przygotowawcze terenu budowy. W dalszej kolejności prowadzono roboty ziemne pod fundamenty wieży nośnej kotła, budynku kotłowni i pylonów komunikacyjnych obu bloków. Na miejscu znajduje się certyfikowane laboratorium Mostostalu Warszawa, które stale przeprowadza kontrole jakości mieszanki betonowej, dostarczanej z kilkunastu wytwórni. Oprócz tego zrealizowano prace fundamentowe i konstrukcje żelbetowe instalacji odsiarczania spalin i elektrofiltrów, dostawy i montaże konstrukcji stalowych kotłów i kotłowni. W systemie „pod klucz” niebawem mają zostać oddane pozablokowe instalacje: odżużlania, odpopielania, sprężonego powietrza, oleju lekkiego oraz układ nawęglania, a także budynki warsztatów i magazynów. Kluczowym zadaniem do wykonania, które przypadło w udziale Mostostalowi Warszawa, są roboty budowlano-montażowe kotłowni bloku nr 5 i 6 wraz z montażem części ciśnieniowej obu kotłów. Próba szczelności pierwszego kotła, na którym wykonano ponad 90 tys. spoin, zakończyła się pomyślnie w lutym 2017 roku. 

El_Opole_Bandaze_i_palniki_komory_paleni

Bandaże i palniki komory paleniskowej Kotła Bloku nr 5

El_Opole_Montaz_powierzchni_ogrzewalnych

Montaż powierzchni ogrzewalnych Kotła Bloku nr 6