teaserbox_2740767.jpg

Landis+Gyr
02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212
tel. +22 576 89 30
fax +22 576 89 49
www.landisgyr.pl

teaserbox_2740768.jpg

Landis + Gyr Sp. z o. o. jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań do zarządzania energią, dostosowanych do wymagań sektora energetycznego. Liczniki i systemy będące w ofercie umożliwiają producentom energii oraz użytkownikom końcowym optymalizację zużycia energii elektrycznej i obniżenie wydatków na energię, a także przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.


Początki koncernu sięgają roku 1896 r., kiedy to Richard Theiler powołał do życia firmę „Electrotechnisches Institut Theiler & Co”. Produkującą liczniki energii elektrycznej, induktory telefoniczne oraz gramofony, znane w Szwajcarii pod marką Theilerhaus. Po przystąpieniu do interesu inżyniera Heinricha Landis (w 1904 roku) oraz dr. Karla Heinricha Gyr
(w 1905 roku), przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę działającą pod firmą Landis & Gyr. Zatrudniało wówczas 55 pracowników i mogło pochwalić się rocznymi przychodami na poziomie 200 000 franków szwajcarskich.W niedługim czasie firma otwiera swoje biura poza granicami kraju, jak też kontynentu europejskiego.


W 1998 r. Landis+Gyr został włączony w struktury Siemensa. Do 2002 roku systemy pomiarowe oferowane przez Landis+Gyr zostały zintegrowana z ofertą lidera rynku energetycznego i stanowiły najsilniejszą ofertę w branży. Od 2002 roku rozpoczyna się nowy rozdział w historii Landis+Gyr, rozdział z Siemensem i powrót do starej marki Landis+Gyr. Krótkotrwały inwestor finansowy KKR przejął udziały Siemensa, zrestrukturyzował firmę i sprzedał ją inwestorowi branżowemu, Grupie Bayard. 
Nowy inwestor stworzył silną strukturę łącząc fiński Enermet, brytyjski Ampy, australijski Ampy Metering oraz amerykańskie Hunt Texchnologies i Cellnet. W ten sposób powstała nowa potęga w branży osiągająca w 2008 roku obrót 1,364 mld USD zatrudniająca 5 tys. pracowników. Z małej firmy powstało globalne przedsiębiorstwo działająca w ponad 30 krajach oferujące najbardziej wszechstronny pakiet produktów i usług w ogólnie pojętym przemyśle energetycznym.


Na rynku polskim Landis+Gyr zaistniał w 1993 roku. Impulsem do rejestracji firmy i budowy jej struktur była umowa z właścicielem Sieci Przesyłowych PSE na systemy pomiarowe klasy 0,2 do pomiarów na sieciach najwyższych napięć. Firma rozpoczyna swoją działalność 1 kwietnia w biurze w Poznaniu w składzie trzyosobowym. W kilka lat później Krajowy Operator Sieci Gazowniczej PGNiG wdrożył system monitorowania krajowego systemu gazowniczego SCADA. Kolejne lata działalności firmy to rozwój systemów zdalnego odczytu w elektrowniach systemowych w spółkach dystrybucyjnych, jak też w przemyśle, opartych o urządzenia pomiarowe, moduły komunikacyjne i systemy akwizycyjne typu Converge. Firma Landis+Gyr rozbudowuje swoją strukturę i rozszerza kompetencje o pomiary ciepła. Otwiera kolejne biura w Warszawie i Katowicach, zwiększa zatrudnienie rekrutując głównie młodych inżynierów z wydziałów elektrycznych oraz informatycznych uczelni politechnicznych.


Landis+Gyr jako lider w sektorze pomiarów zużycia energii zajmuje szczególnie mocną pozycją na rynku systemów zaawansowanego zarządzania pomiarami (AMM). W latach 2005-2007 wdraża system Converge na ponad 7 tys. punktów pomiarowych w Vattenfall Distribution Poland SA w Gliwicach. Jest też głównym dostawcą urządzeń pomiarowych dla spółek ENION, ENEA, PGE, którym dostarcza liczniki na pomiary graniczne i dla odbiorców przemysłowych. W latach 2009-2010 wdraża największy w kraju system zdalnego odczytu na 15 tys. punktów pomiarowych w ENERGA Operator wykorzystując najnowsze technologie systemu Gridstream Converge. Poza spółkami dystrybucyjnymi firma jest obecna w dużych firmach przemysłowych takich jak huty Accelor Mittal, Kompania Węglowa, w sieci hoteli Grupy Accor, supermarketów Tesco czy w restauracjach McDonald's. Przez trwałą obecność na rynku Landis+Gyr wypracowało technicznie i jakościowo dojrzałą ofertę, za którą otrzymało szereg wyróżnień znajdując się na wysokim miejscu liście Forbesa, a także otrzymując nominacje do nagrody Gazele Biznesu, czy wyróżnienie Skrzydła Biznesu. Firma Landis+Gyr na trwałe wpisała się w historię rozwoju energetyki w Polsce.

teaserbox_2743052.jpg
teaserbox_2743053.jpg