Inwat logo.tif

INWAT Sp. z o.o.

90-315 Łódź, Jana Kilińskiego 141
tel. +48 42 636 37 88, +48 42 636 32 45
+48 42 636 32 89, fax +48 42 636 47 92
e-mail: info@inwat.com.pl
www.inwat.com.pl

Firma INWAT Sp. z o.o. w Łodzi została utworzona w 1989 roku. Prowadzi szeroki zakres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu związanego z energetyką w Polsce i za granicą. Pracownicy firmy wykonywali prace pomiarowe i modernizacyjne w większości elektrowni w Polsce oraz między innymi w Estonii, Indiach, Chinach, Rosji, Ukrainie, Litwie, Serbii. Atutem firmy jest wszechstronność i kompleksowe podejście do problemów zgłaszanych przez energetykę. INWAT bardzo często inicjuje prace modernizacyjne, „podpowiadając” klientom, co mogą u siebie zmienić, aby usprawnić pracę urządzeń, oszczędzając energię i paliwo.

Zakres działania

INWAT przeprowadza badania cieplno-przepływowe turbin parowych i gazowych oraz kotłów. Wykonuje modernizacje turbin oraz zabudowę nowych turbozespołów i urządzeń pomocniczych, rozwiązując indywidualne problemy użytkowników, dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości eksploatacyjnych elektrociepłowni przemysłowych. Firma zajmuje się projektowaniem oraz modernizacją kotłowni wodnych i parowych oraz członów ciepłowniczych, a także projektowaniem rurociągów parowych i wodnych, układów AKPiA turbin i urządzeń pomocniczych. Układy regulacji turbin są modernizowane poprzez wprowadzenie regulacji elektro-hydraulicznej.

Inwat_06.tif

Możliwości

Wieloletnie doświadczenia kadry inżynierskiej, wyspecjalizowanej w zakresie konstrukcji i modernizacji turbin oraz rozwinięta współpraca z firmami remontowymi, pozwalają firmie na prowadzenie inwestycji w systemie „pod klucz”.  Opracowanie własnych wysokosprawnych profili łopatkowych, umożliwia wykonywanie modernizacji układów przepływowych turbin parowych wszystkich typów i wielkości. INWAT posiada własne programy obliczeniowe, wykorzystywane do obliczeń przepływowych i cieplnych oraz bilansowania układów. Spółka posiada specjalistyczne programy najlepszych firm światowych do obliczeń metodą elementów skończonych oraz do projektowania całych elektrowni.

Pracownicy

INWAT to grono wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu w pracy dla energetyki. Znaczna większość kadry technicznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kilka osób stopień doktora. Za prace modernizacyjne wykonywane dla elektrowni i elektrociepłowni pracownicy firmy otrzymywali liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach oraz nagrody ministerstwa. Mają również liczne patenty, świadectwa racjonalizatorskie oraz dyplomy za działalność na rzecz energetyki. W 2008 roku spółka uzyskała certyfikat jakości potwierdzający, że system zarządzania jakością w INWAT Sp. z o.o. odpowiada wymaganiom normy ISO 9001 w zakresie: „Projektowanie urządzeń i instalacji energetycznych oraz wykonawstwo usług w branży energetycznej”. Aktualnie wdrożony został w firmie zintegrowany system zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.

Inwat_02.tif

Oferta

• realizacje „pod klucz” prac inwestycyjnych w zakresie siłowni parowych (budowa kompletnych elektrowni i

 elektrociepłowni przemysłowych; kompletna budowa spalarni odpadów; zabudowa nowych turbozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi i wprowadzeniem mocy)

• badania urządzeń i instalacji energetycznych (kotłów parowych; turbin parowych i gazowych; bloków energetycznych, ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni i spalarni odpadów; wentylatorów i sprężarek; pomp i instalacji pompowych; układów regulacji turbin parowych)

• audyty energetyczne przedsiębiorstw

• modernizacje i remonty urządzeń i instalacji energetycznych (turbin parowych; układów regulacji turbin)

• prace projektowe

• wykonawstwo elementów i urządzeń

• komputerowe systemy wizualizacji i nadzoru

• analizy techniczne i ekspertyzy (koncepcje i studium wykonalności inwestycji; optymalizacje układów cieplno-przepływowych siłowni; oceny stanu technicznego turbin i rurociągów parowych).