0 (1).png

Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa, 
ul. Ratuszowa 11
tel. 22 619 22 41

e-mail: itr@itr.org.pl

www.itr.org.pl

Instytut Tele- i Radiotechniczny jest jednostką badawczą pierwszej kategorii, prowadzącą kompleksowe interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe. Instytut aktywnie uczestniczy w realizacji kluczowych zadań krajowego i europejskiego systemu innowacji.


Dwa główne obszary działalności Instytutu to:

  • teleinformatyczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej, poprawy jakości energii oraz podniesienia bezpieczeństwa w energetyce zawodowej i przemysłowej; 

  • integracja zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych, w tym nowych technologii wykorzystujących procesy cieplno-chemiczne, procesy oparte na technologii próżniowej, technologie piezoelektryczne i ultradźwiękowe, technologie elektronowiązkowe oraz technologie montażu elektronicznego i płytek drukowanych, a także magnesy wykorzystywane w energooszczędnych silnikach.


Przyjęty kierunek rozwoju produktów, a zwłaszcza nowego segmentu inteligentnych systemów zabezpieczania, sterowania i pomiarów, jest ściśle związany z potrzebami rynku, na którym ITR umieścił kilka tysięcy uniwersalnych sterowników
polowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Pracują one w energetyce zawodowej i przemysłowej, m.in.: na polach roponośnych Syberii, w zakładach energetycznych, kopalniach węgla brunatnego oraz kamiennego, hutach, cukrowniach, elektrociepłowniach. Odbiorcy naszych opracowań to m.in. najwięksi producenci rozdzielnic energetycznych:
ELEKTROBUDOWA SA, ABB, ZPUE Włoszczowa, PETROELTECH SA, Elektromontaż, Elektrometal SA.

cache_1801647.jpg

Najnowsze osiągnięcie Instytutu to Programowalny Sterownik Polowy MUPASZ 710 plus z funkcją logiki programowalnej do inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid. Zintegrowanie w jednym urządzeniu funkcji pomiarowych, automatyki, sterowania i zabezpieczeń, w tym łukochronnego, rejestratorów (zdarzeń, wartości kryterialnych i zakłóceń) z analizatorem jakości energii daje możliwość wyeliminowania kosztownych, wolnostojących analizatorów. Upowszechnia kontrolę jakości energii w każdym miejscu sieci energetycznej przy minimalnych nakładach finansowych oraz podnosi bezpieczeństwo eksploatacji stacji energetycznych. Sterowniki polowe MUPASZ 710 plus pozwalają na realizację własnej logiki pracy urządzenia utworzonej za pomocą oprogramowania narzędziowego ELF, które ponadto służy do pełnej konfiguracji parametrów pracy zabezpieczeń, odczytywania analizatora jakości energii, rejestratora zakłóceń, dziennika zdarzeń, co znacznie poprawia efektywność obsługi urządzeń. Oprogramowanie ELF i sterowniki mają trójjęzyczny interfejs użytkownika (polski, rosyjski, angielski). W Instytucie opracowano również wysokiej precyzji cewki Rogowskiego oraz serię urządzeń zabezpieczeniowych przystosowanych do współpracy z nimi, co pozwoliło na znaczne zwiększenie konkurencyjności oferowanych przez Instytut produktów. W przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i w energetyce opartej na paliwach kopalnianych, Instytut pełni wiodącą rolę w zakresie nowoczesnej aparatury określającej fizykochemiczne parametry paliw stałych. Opracowane urządzenia są stosowane w czołowych laboratoriach badawczych i przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w Europie, Azji i Afryce. ITR jest jedynym ośrodkiem w Polsce, gdzie są opracowywane i wdrażane podzespoły wykorzystujące technologie próżni. Do sztandarowych produktów oferowanych przez ITR zaliczane są wysokiej jakości komory próżniowe do wyłączników i styczników. Instytut Tele- i Radiotechniczny regularnie zdobywa nagrody prestiżowe wyróżnienia na krajowych i zagranicznych wystawach oraz konkursach wynalazczych. Do najważniejszych z nich należy nominacja do godła „Teraz Polska”, nagroda główna „Polski Produkt Przyszłości”, a także Produkt Roku na Lubelskich Targach Energetycznych. Ponadto za szczególne osiągnięcia wynalazcze Instytut został odznaczony przez Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uzyskał puchary, dyplomy wyróżnienia m.in. w Belgii, Francji i innych krajach Europy i Azji.

cache_1802383.jpg
cache_1802384.jpg