Instytut_Energetyki_logo.jpg

Instytut Energetyki –
Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 345 12 00
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl

Instytut Energetyki powołano w 1953 roku jako jednostkę badawczo-rozwojową, którą w 2010 roku przekształcono w instytut badawczy. Obecnie w skład IEn wchodzą m.in.: Jednostka Centralna, zakłady w Łodzi i Poznaniu, oddziały w: Boguchwale, Gdańsku, Łodzi, Radomiu i Białymstoku. W ostatnich 14 latach IEn uczestniczył w realizacji 31 projektów Programów Ramowych UE i 5 projektów Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE. Od 2015 roku Instytut rozpoczął realizację 3 nowych projektów programu HORIZON 2020. Obecnie IEn spełnia w Polsce rolę czołowego ośrodka badawczego w zakresie generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.