cache_1654716.jpg

Infracorr Sp. z o.o.
80-423 Gdańsk Wrzeszcz

ul. Chrobrego 8
tel. 58 521 41 41

e-mail: listy@infracorr.com.pl
www.infracorr.com.pl

Historia polskiego ciepłownictwa w ostatnich trzech dekadach to również historia rozwoju Infracorr Sp. z o.o. Firma powstała w 1984 roku. Od początku swej działalności współpracuje z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, dostarczając nowoczesne technologie i urządzenia.

W latach 80. XX wieku wprowadziła do polskiego ciepłownictwa technologię ochrony elektrochemicznej przed korozją ciepłociągów, regulację systemów ciepłowniczych miast przy pomocy kryz regulacyjno-nastawnych, a także swoje sztandarowe produkty: magnetyzery typu MI, magnetoodmulacze IOW i filtry IFM.Infracorr opiera swój rozwój na transferze innowacyjnych technologii dla ciepłownictwa. Pierwszym poważnym przedsięwzięciem było w 1989 roku sprowadzenie z Danii na rynek polski rur preizolowanych firmy Logstor do budowy sieci ciepłowniczych wraz z know-how ich stosowania. Do dzisiaj Infracorr jest przedstawicielem tego producenta, który obecnie posiada w Polsce cztery wytwórnie. Infracorr jest firmą inżynierską, wyspecjalizowaną w projektowaniu i budowie sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i kotłowni, a obecnie również nowoczesnych systemów zarządzania mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej. Wśród wielu dokonań wpisujących Infracorr we współczesne ciepłownictwo jest budowa hybrydowego źródła energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystującego energię słońca i kogenerację gazową w m. Hel, oraz realizacja projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych”. Dokonaliśmy również budowy modelowego źródła generacji rozproszonej wykorzystującego energię słońca, wiatru i kogenerację, które powstało w Zakładzie Produkcyjnym Infracorr w Niestępowie. Infracorr był pierwszym podmiotem w kraju, który zrealizował projekt unijny pn. „Domy pasywne energetycznie szansą rozwoju budownictwa na Pomorzu”. Jego celem było rozpowszechnianie wiedzy o tego typu budownictwie, a efektem powstanie wielu budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Produkując kompaktowe węzły cieplne, Infracorr wykorzystuje urządzenia światowych producentów: Wilo, Reflex, Danfoss, Adams Armaturen, APV, Broen, Zetkama, Schneider Electric, Siemens, SYR. Firma jest jednocześnie autoryzowanym przedstawicielem i dystrybutorem tych marek, służy klientom wiedzą techniczną i doświadczeniem z zakresu ich doboru i stosowania.


Za działalność uzyskała wiele nagród na wystawach międzynarodowych i konkursach, z których najbardziej prestiżowe to Złoty Medal MTP i Laur Ciepłownictwa. Firma była wykonawcą kontraktów współfinansowanych przez: Bank Światowy, ZPORR, RPO oraz Unię Europejską. Obecnie specjalizuje się w realizacji inwestycji typu „Zaprojektuj – Wybuduj”. Ostatnimi realizacjami były: modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego dla m. Prabuty na zlecenie ECO Malbork; modernizacja systemu ciepłowniczego Jednostki Wojskowej w Zgierzu; budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej dla m. Kościerzyna wraz z adaptacją projektu do technologii TWIN PIPE oraz przebudowa systemu ciepłowniczego Cukrowni w Malborku.


W wielu referencjach i opiniach Przedsiębiorstwa Ciepłownicze od lat potwierdzają, że Infracorr to symbol wysokiej jakości i zaufania w energetyce cieplnej.