teaserbox_1855028.jpg

Zwarpol Sp. z o.o.
04-713 Warszawa, 
ul. Żegańska 1
tel. 22 615 76 65

e-mail: zwarpol@zwarpol.com

www.zwarpol.com

teaserbox_1855029.jpg

Fabryka Aparatów Elektrycznych „ZWARPOL” Sp. z o.o. działa na rynku energetyki zawodowej od 2002 r. Zawodowa kariera założycieli oraz kadry technicznej F.A.E. „ZWARPOL” rozpoczęła się w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR, będących spadkobiercą chlubnych tradycji Kazimierza Szpotańskiego, wielkiego prekursora przemysłu elektrotechnicznego w Polsce.


Z tego też powodu jednym z celów realizowanych od początku działalności firmy jest godne kontynuowanie dobrych tradycji znakomitych poprzedników. Efektem tych działań jest wysoka pozycja wśród producentów urządzeń dla energetyki, osiągnięta dzięki profesjonalizmowi kadry specjalistów, posiadających wieloletnie, unikalne w kraju doświadczenie w projektowaniu aparatury średniego i wysokiego napięcia. Dobrym uzupełnieniem doświadczenia jest wyobraźnia i nowe podejście zatrudnianych systematycznie młodych absolwentów wyższych uczelni technicznych. Produkty z logiem ZWARPOL są stale unowocześniane i dostosowywane do rosnących wymagań klientów, co znajduje odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych nowym wyrobom oraz patentach dla zastosowanych w nich rozwiązań.


Działający praktycznie od początku działalności system zarządzania jakością uzyskał w 2008 roku formalny wyraz w postaci Certyfikatu ISO 9001.

teaserbox_1855330.jpg

Obecnie oferujemy:

 • Aparaty do badania kabli w tym również aparaty typu ABK, 

 • Aparaty do badania napięcia przebicia oleju typu ABO,

 • Aparaty probiercze typu AP,

 • Układy probiercze WN i SN,

 • Dzielniki napięcia pojemnościowe, rezystancyjne, pojemnościowo-rezystancyjne, 

 • Kilowoltomierze,

 • Stanowiska do badania dielektrycznego sprzętu ochrony osobistej typu UPG40,

 • Układy probiercze do badania drążków i chodników elektroizolacyjnych,

 • Układy do badania przewodów i osprzętu NN,

 • Układy do badania ograniczników przepięć WN i SN,

 • Przekładniki wzorcowe napięciowe i prądowe,

 • Przekładniki przepustowe generatorowe typu ISGO,

 • Przekładniki przepustowe specjalne.


Remontujemy:

 • Transformatory probiercze, 

 • Aparaturę probierczą, 

 • Transformatory regulacyjne i wielkoprądowe, 

 • Przekładniki prądowe i napięciowe WN. 


Serwisujemy i skalujemy:

 • Aparaty i układy probiercze.