Energotest-Diagnostyka sp. z o.o.
45-920 Opole, ul. Elektrowniana 25

(na terenie Elektrowni Opole)
tel. +48 77 423 63 91
www.energotest-diagnostyka.pl
e-mail: diagnostyka@energotest-diagnostyka.pl

Energotest-Diagnostyka sp. z o.o. jest nowoczesną firmą inżynierską. Wykonuje badania diagnostyczne oraz pomiary maszyn i urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby energetyki zawodowej i przemysłu. W oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu elektryki, wibroakustyki, termografii i mechaniki, firma systemowo diagnozuje urządzenia i obiekty energetyczne i elektroenergetyczne.

Specjalistyczny dział wykwalifikowanych pracowników spółki nastawiony jest na: niezawodność, wysoką jakość i efektywność pomiarów; obniżenie wskaźników awaryjności, jego analizę i ocenę; a także satysfakcję klienta z wykonanej pracy. Atutem starannie dobranej kadry jest znajomość konstrukcji maszyn oraz monitorowania parametrów procesowych i diagnostycznych. W styczniu 2009 roku wdrożono w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Firma została nagrodzona laurem Białego Tygrysa – Energia 2007, a także posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska oraz Certyfikat w dziedzinie termografii. Oprócz prac rozruchowych, projektowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych kolejnych bloków w Elektrowni Opole, spółka ma za sobą realizację kontraktów dla takich firm jak: Alstom Power sp. z o.o., Cementownia Odra S.A., Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych Sp. z o.o., Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia „Kraków” S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT SA, Energotest sp. z o.o., Fem 1 Sp. z o.o., PGE GiEK SA Oddział  Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK SA Odział Elektrownia Turów, PGE GiEK SA Zespól Elektrociepłowni Bydgoszcz, REMAK-ROZRUCH S.A., Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Strzelin”, Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

Nasze usługi:

  • diagnostyka i analiza wibroakustyczna

  • badania i pomiary termowizyjne

  • badania i pomiary maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

  • próby obciążeniowe i wyznaczanie sprawności napędu elektrycznego

  • pomiar i badania ochrony przeciwporażeniowej

  • pomiary i analiza FRA transformatorów

  • diagnostyka i badanie układów izolacyjnych

  • diagnostyka i analiza parametrów sieci

  • próby obciążeniowe sprzęgieł.

Przedsiębiorstwo powstało na bazie Stacji Prób i Pomiarów Elektrycznych Elektrowni  Opole S.A. przez znaczne poszerzenie swoich możliwości technicznych, a co za tym idzie – asortymentu usług. Dzięki wyposażeniu Stacji Prób w przetwornice elektromaszynową możliwe stało się wykonanie prób obciążeniowych z wyznaczeniem sprawności silników elektrycznych o mocy do 1MW. Szeroka oferta pomiarowo-diagnostyczna pozwala firmie na wykonywanie badań i pomiarów takich grup urządzeń jak: generatory synchroniczne, silniki elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza. Wykonujemy również próby odbiorcze kabli elektroenergetycznych napięciem wolnozmiennym VLF. Jest to znormalizowana i współczesna metoda diagnostyczna, pozwalająca określić stan techniczny kabli w sieciach średnich i wysokich napięć.