ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA
30-019 Kraków, 
ul. Mazowiecka 21
tel. 48 12 29 97 222

e-mail: office@ep.krakow.pl
www.energoprojekt.krakow.pl

Energoprojekt-Kraków SA jest firmą projektowo-konsultingową o ponad 60-letnich tradycjach i doświadczeniu. Stanowimy w pełni niezależny, kompetentny i poszukujący innowacji zespół, będący partnerem Klienta w realizacji zadań z zakresu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.


Podstawowe usługi świadczone przez nas:

  • studia, analizy, ekspertyzy dotyczące systemu elektroenergetycznego oraz prognozy i koncepcje jego rozwoju,

  • kompleksowa dokumentacja koncepcyjno-projektowa dla: 

    – linii elektroenergetycznych wraz z projektowaniem i badaniem konstrukcji słupów, 
    – stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych wraz z budynkami.


Nasze mocne strony:
Ponad 100 osobowa grupa projektantów stanowi największy kapitał firmy. Są wśród nich członkowie Komitetów Studiów i Grup Roboczych CIGRE (Międzynarodowy Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych).


Energoprojekt-Kraków SA to firma innowacyjna. Na bieżąco monitoruje i analizuje rozwój nowoczesnych technik i technologii, które wprowadza do swoich rozwiązań. 


Nasze projekty charakteryzują się zapewnieniem bezpieczeństwa na etapie wykonawstwa i eksploatacji obiektu, jak również dbałością o środowisko naturalne. Wnikamy głęboko w potrzeby Klienta, tak aby rozwiązanie było jak najlepiej dostosowane do zamierzonego celu. Posiadany certyfikat ISO 9001 gwarantuje najwyższą jakość usług. 


Najważniejsze projekty opracowane w ostatnim czasie:

  • linia blokowa 400 kV Bełchatów – Trębaczew,

  • linia dwutorowa 400 kV Kromolice – Pątnów,

  • koncepcja rozwoju sieci dystrybucyjnej SN w perspektywie lat 2015 i 2020,

  • prace projektowe dla National Grid UK.

 

Kierunki rozwoju:

  • rozwój współpracy z podmiotami przygotowującymi się do realizacji zadań z zakresu wytwarzania energii elektryczne zarówno w oparciu o źródła konwencjonalne, jak i odnawialne,

  • intensyfikacja usług eksportowych.