teaserbox_1852553.jpg

Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9
tel. 22 548 48 12
e-mail: enerco@enerco.pl
www.enerco.pl

teaserbox_1852737.jpg

Spółka Enerco powstała w 2005 r. jako pierwsza ze spółek celowych polsko-amerykańskiej grupy inwestycyjnej ENERCO. Jej podstawowym zadaniem było przygotowywanie i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie szeroko pojmowanej energetyki odnawialnej – głównie dla grupy ENERCO – a także eksploatacja takich obiektów. Grupę utworzyli inwestorzy z doświadczeniem ugruntowanym podczas realizacji pionierskich projektów w Polsce – Park Wiatrowy Cisowo 20 MW (uruchomiony w 2001 r.) i Park Wiatrowy Tymień 50 MW (w 2005 r. największy tego typu obiekt w Europie Środkowej), a także projektów wiatrowych, solarnych i gazowych w USA. 

teaserbox_1852554.jpg
teaserbox_1852615.jpg

Portfolio Spółki zawiera przygotowanie projektów energetycznych oraz efektywny nadzór nad ich realizacją. W latach 2012-2013 przyłączono do sieci elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ponad 170 MW (siedem z kilkunastu Parków Wiatrowych, które tworzyć będą tzw. Farmę Wiatrową Darłowo o mocy docelowej 320 MW). Sztandarowym projektem była także budowa – w ekspresowym tempie w latach 2009-2011 – ponad 100 km linii elektroenergetycznych 110/30 kV oraz teleinformatyki (napowietrznych i podziemnych) oraz dwóch stacji transformatorowych, w tym transformatora
110/400 kV. Dokonania zespołu deweloperskiego Enerco plasują go wśród najlepszych w Polsce.


Enerco posiada praktyczne kompetencje w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, systemowych i organizacyjnych oraz zapewnieniem ochrony środowiska. W ramach usług eksploatacyjnych Spółka zarządza pracą i serwisowaniem jednostek wytwórczych i infrastruktury towarzyszącej, prowadzi obrót energią na rynku bilansującym, obsługuje dzierżawców itp. 

Enerco może świadczyć usługi już działającym firmom energetycznym, jak i przyszłym inwestorom. Ich spektrum obejmuje m.in.:

  • przygotowanie dokumentacji finansowej i technicznej, w tym studiów wykonalności;

  • analizy opłacalności, oceny warunków wiatrowych, prognozy produkcji i obrotu energią, itp.;

  • badania terenowe, w tym geotechnika i geodezja, monitoringi przyrodnicze, badania środowiskowe, pomiary wiatru, itp;

  • pozyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych;

  • przygotowanie wniosków o kredyt i/lub o dotacje oraz pomoc beneficjentom w spełnianiu obowiązków wobec instytucji udzielających wsparcia finansowego;

  • organizowanie przetargów, prowadzenie inwestycji, nadzory inwestorskie i odbiory;

  • eksploatację oraz administrowanie obiektami energetycznymi.


Obecnie Spółka poszerza swoje kompetencje i możliwości realizacyjne w zakresie biogazu, fotovoltaiki, magazynowania energii, infrastruktury przesyłowej o znaczeniu systemowym i transgranicznym oraz inteligentnych sieci (smart grid i smart metering), zarządzania popytem na energię i tzw. wirtualnych elektrowni.