60-201 Poznań, ul. Górecka 1 
tel. +48 61 884 55 44
e-mail: enea@enea.pl 
www.enea.pl

ENEA S.A. zarządza Grupą Kapitałową, która należy do grona największych polskich koncernów i jest obecna w większości sektorów rynku energii w Polsce. Podstawową działalnością grupy jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. ENEA S.A. powstała w 2003 r. z połączenia pięciu zakładów energetycznych operujących na terenie dawnych województw w północno-zachodniej części naszego kraju. Kontynuuje najlepsze tradycje energetyki, starając się świadczyć usługi na najwyższym poziomie i aktywnie uczestniczy w codziennym życiu społeczności lokalnych poprzez realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. ENEA S.A. dostarcza energię elektryczną 2,3 mln klientów. Wśród nich znajdują się zarówno wielkie koncerny, duże i małe przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni. Szeroki portfel klientów potwierdza wysoki poziom usług oraz przygotowanie optymalnej oferty dla zróżnicowanej grupy partnerów biznesowych w zakresie sprzedaży energii, jak i pozostałych usług kompleksowych świadczonych przez spółki Grupy.

W skład Grupy Kapitałowej ENEA wchodzą 24 spółki zatrudniające łącznie ponad 10.000 specjalistów. Sprzedaż energii elektrycznej pozostaje domeną ENEA S.A., a liderem grupy w zakresie wytwarzania jest Elektrownia Kozienice, będąca największą polską elektrownią na węgiel kamienny o mocy 2880 MW. Możliwości produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie łącznie ok. 18 TWh energii elektrycznej i zaspokojenie tym samym 11% całkowitego krajowego zapotrzebowania. Usługi dystrybucji świadczy kolejny filar grupy – ENEA Operator Sp. z o.o., która zarządza siecią oplatającą blisko 20% powierzchni Polski. ENEA S.A. była pierwszą polską spółką energetyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut giełdowy pozwolił pozyskać ogromne środki na inwestycje, głównie w obszarze wytwarzania i zielonych źródeł energii. Po sukcesie debiutu giełdowego w 2008 r. oraz sprzedaży kolejnego pakietu akcji w roku 2010, udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosi ok. 60%. Ponad 18% należy do szwedzkiego koncernu Vattenfall, a pozostałe 20% pozostaje głównie w rękach funduszy inwestycyjnych oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.