teaserbox_1854384.jpg

 Grupa ELTEL Networks

03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17
Jan Piotrowski, Dyrektor Generalny, Polska
e-mail: jan.piotrowski@eltelnetworks.com
tel. 48 22 518 95 67
 

Grupa ELTEL Networks znana jest na całym świecie jako wywodzący się z rynku skandynawskiego dostawca szerokiego zakresu usług dla infrastruktur sieciowych. Rozpoczęta w 2001 r. budowa firmy zaowocowała obecnością marki ELTEL Networks w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce, gdzie funkcjonują następujące firmy:

 • Energetyka: ELTEL Networks Olsztyn SA, ELTEL Networks Toruń SA, ELTEL Networks Rzeszów SA, ENERGOPROJEKT –Kraków SA

 • Telekomunikacja: ELTEL Networks SA, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o.

 • Energetyka wiatrowa: Polskie Sieci Morskie SA (PSM SA).

 

PSM SA powstała w 2011 r. i, będąc firmą inżynierską, realizuje usługi w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania projektów budowy części elektroenergetycznych morskich farm wiatrowych oraz połączenia ich z siecią przesyłową na lądzie. Więcej informacji na stronie www.psmsa.pl.


ELTEL Networks jest w Polsce jednym z większych pracodawców z liczbą zatrudnionych pracowników przekraczającą 2600 osób. Grupa ELTEL Networks działa nie tylko na rynku europejskim, realizuje również złożone projekty w Afryce i Azji.


Swoją globalną pozycję marka ELTEL Networks zbudowała dzięki szerokiemu zakresowi usług w następujących obszarach biznesowych:

 • Energetyka – sieci przesyłowe

 • Energetyka – dystrybucja

 • Energetyka wiatrowa

 • Telefonia stacjonarna

 • Telefonia mobilna

 • Inteligentne systemy pomiarowe

 • Smart Grid

 • TETRA

 • Telekomunikacja dla lotnisk

 • Kolej

 • Drogi.

Eltel Networks jest również wiodącą firmą w nowym i dynamicznie rozwijającym się sektorze usług teleinformatycznych dla sieci infrastrukturalnych (Infranet). Opracowujemy nowatorskie rozwiązania technologiczne i biznesowe oraz usprawniamy model współpracy z klientem. 


Zapraszamy na nasze strony:
www.eltelnetworks.pl i www.eltelnetworks.com