cache_1798536.jpg

ELTEL Networks Rzeszów SA
36-145 Widełka 

Widełka 873
tel. 48 17 780 12 00

www.eltelnetworks.com

ELTEL Networks Rzeszów SA jest sprawdzonym partnerem największych polskich przedsiębiorstw energetycznych w realizacji projektów dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania obejmujące budowy, modernizacje oraz remonty i eksploatację: 

 • stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów energetyki zawodowej i przemysłowej,

 • napowietrznych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, 

 • traktów i urządzeń światłowodowych, 

 • transformatorów do 750 kV (w tym usługi z zakresu gospodarki olejowej),

a także:
prace rozruchowe, pomiarowe, diagnostyczne i regulacyjne w pełnym zakresie urządzeń elektroenergetycznych,
formalnoprawne przygotowanie inwestycji. 


W działalności kierujemy się jedną ideą: „być partnerem, który pomaga Klientom osiągać zamierzone cele”. Dlatego nasza oferta to nie tylko szeroki zakres usług, ale też pewność ich solidnego i terminowego wykonania. Pewność gwarantowana przez: 

 • zespół wysokiej klasy profesjonalistów o specjalistycznych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wieloletnim doświadczeniu zawodowym,

 • doświadczenia 33 lat realizacji projektów,

 • zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:1999,

 • stabilność i wiarygodność finansową wspieraną przez Grupę ELTEL Networks, 

 • certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, pozyskiwany niezmiennie od 2002 r.


Wyróżniają nas: 

 • prace eksploatacyjne na liniach elektroenergetycznych 220-750 kV realizowane w technologii „pod napięciem”, 

 • oględziny i diagnostyka linii elektroenergetycznych wykonywana z pokładu śmigłowca.

Nasze najważniejsze ostatnie realizacje to:

 • pozyskanie pozwolenia na budowę dla dwutorowej linii 400 kV Ełk – Granica Państwa,

 • rozbudowa SE 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV.