cache_1797980.jpg

Eltel Networks Olsztyn SA
11-041 Olsztyn

Gutkowo 81D
tel. 48 89 522 25 00

www.eltelnetworks.com

Eltel Networks Olsztyn SA jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Oferujemy pełen zakres usług obejmujący: 

 • przygotowanie formalnoprawne inwestycji,

 • projektowanie i budownictwo elektroenergetyczne (projekty liniowe, stacyjne i telekomunikacyjne),

 • eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, 

 • sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych,

 • specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN.


Nasze atuty to: 

 • 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów elektroenergetycznych,

 • specjalistyczny know-how,

 • wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra techniczna zarządzająca projektami, 

 • profesjonalny sprzęt i baza transportowa,

 • własne Biuro Projektowe,

 • Centrum Szkoleniowe,

 • doświadczony zespół do obsługi administracyjno-prawnej inwestycji,

 • stabilna sytuacja finansowa wsparta gwarancjami bankowymi i umowami ubezpieczeniowymi Grupy Eltel Networks,

 • Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z ISO 9001 i 14001. 


Nowe obszary działalności to: 

 • modernizacja termiczna linii poprzez zastosowanie przewodów niskozwisowych, pozwalających na zwiększenie przepustowości linii 15 i 110 kV bez ingerencji w konstrukcje wsporcze,

 • wymiana przewodu odgromowego na OPGW w liniach 220 i 400 kV bez wyłączania napięcia, pozwalająca na rozbudowę i modernizację systemów telekomunikacji energetycznej bez konieczności wyłączania linii,

 • przyłączanie farm wiatrowych do sieci,

 • eksploatacja stacji 110/15 kV i 110/30 kV.


Najważniejsze projekty zrealizowane przez Eltel Networks Olsztyn SA w ostatnim czasie to: 

 • budowa SE 400/220/110 kV Łagisza w technologii w GIS,

 • budowa czterotorowej linii napowietrznej 2x400 kV i 2x220 kV Kromolice-Pątnów.