ELMO S.A.

08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1
tel. +48 25 643 60 75
e-mail: elmo@elmo.com.pl 
www.elmo.com.pl

ELMO, obecne na rynku budownictwa elektroenergetycznego od 30 lat, ma bogate doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie sieci elektroenergetycznych. Oferuje budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych o napięciach znamionowych do 400 kV, budowę stacji transformatorowych wszystkich typów, GPZ, budowę oświetlenia ulic i placów oraz budowę lub modernizację układów zasilania elektroenergetycznego dowolnych obiektów budowlanych.

Spółka ma również uprawnienia i spory dorobek w obszarze sektora kolejowego – z powodzeniem realizuje roboty elektroenergetyczne, towarzyszące budowie linii kolejowych. W skład brygad robót sieciowych wchodzą wyspecjalizowani monterzy, w tym pracownicy przeszkoleni do wykonywania prac pod napięciem. Kadra ELMO zdobywa cenne doświadczenie, realizując inwestycje energetyczne na terenie całej Polski. Inżynierowie firmy chętnie uczestniczą w branżowych seminariach i szkoleniach, aby na bieżąco śledzić rozwój najnowszych technologii i wybierać optymalne rozwiązania dla swych klientów. Nowoczesne, stale modernizowane zaplecze techniczne oraz potencjał kadrowy, pozwalają spółce działać na terenie całego kraju, gwarantując wysoki poziom jakościowy usług i ich szybką realizację. Kompleksowość oferty polega m.in. na oferowaniu robót wykonawczych w połączeniu z projektowymi. Pracownię projektową ELMO – wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt do kreślenia, skanowania i wydruków wielkoformatowych – tworzą doświadczeni inżynierowie, posiadający stosowne uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych. W ramach pracowni działa też biuro prawne, dzielnie pokonujące przeszkody formalno-prawne, dotyczące zarówno rozpoczęcia, jak i etapu finalizowania realizowanych inwestycji.