elmo_logo.png

ELMO S.A.
08-110 Siedlce, Żelków Kolonia,

ul. Akacjowa 1
tel. +48 25 643 60 75
e-mail: elmo@elmo.com.pl
www.elmo.com.pl

ELMO, obecne na rynku budownictwa elektroenergetycznego od ponad 26 lat, ma bogate doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie sieci elektroenergetycznych. Oferuje budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych o napięciach znamionowych do 400 kV, budowę stacji transformatorowych wszystkich typów, GPZ, budowę oświetlenia ulic i placów oraz budowę lub modernizację układów zasilania elektroenergetycznego dowolnych obiektów budowlanych. Spółka ma również uprawnienia i spory dorobek w obszarze sektora kolejowego – z powodzeniem realizuje roboty elektroenergetyczne (LPN), towarzyszące budowie linii kolejowych. W skład brygad robót sieciowych wchodzą wyspecjalizowani monterzy, w tym pracownicy przeszkoleni do wykonywania prac pod napięciem. Kadra ELMO zdobywa cenne doświadczenie realizując inwestycje energetyczne na terenie całej Polski. Inżynierowie firmy chętnie uczestniczą w branżowych seminariach i szkoleniach, aby na bieżąco śledzić rozwój najnowszych technologii i wybierać optymalne rozwiązania dla swych klientów. Nowoczesne, stale modernizowane zaplecze techniczne oraz potencjał kadrowy pozwalają spółce działać na terenie całego kraju, gwarantując wysoki poziom jakościowy usług i ich szybką realizację. 

3.jpg

Kompleksowość oferty polega m.in. na oferowaniu robót wykonawczych w połączeniu z projektowymi. Pracownię projektową ELMO – wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt do kreślenia, skanowania i wydruków wielkoformatowych – tworzą doświadczeni inżynierowie, posiadający stosowne uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych. W ramach pracowni działa też biuro prawne, dzielnie pokonujące przeszkody formalno-prawne, dotyczące zarówno rozpoczęcia, jak i etapu finalizowania realizowanych inwestycji.

6a.jpg

ELMO, present in the electrical power engineering market for more than 26 years, is a very experienced designer and contractor of electrical power engineering systems. It offers construction and reconstruction of overhead and cable power lines with rated voltage up to 400 kV, construction of transformer stations of all types, transformer substations, construction of street and square lighting and construction or modernisation of power supply for all types of building structures. The company also holds necessary licences and has extensive output in the railway engineering sector – it has successfully carried out electrical power engineering works (non-traction power systems) accompanying the construction of railway lines. The grid work teams consist of specialist fitters, including workers trained in live line works.

7.jpg
6.jpg

The staff of ELMO acquires valuable experience by implementing energy investments throughout Poland. The company’s engineers eagerly attend industry-specific seminars and training sessions to be able to keep up with the development of the latest technologies and select the optimum solutions for its customers. Thanks to its modern, continuously modernised technical facilities and human resources, the company can operate nationwide, guaranteeing high quality and fast performance of its services. The comprehensive offer includes performance and design of the works. The design office of ELMO – equipped with state-of-the-art drawing, scanning and large-format printing devices – is formed by experienced engineers holding relevant licences to design electrical and power grids, systems and equipment. It also has a compliance department which finds solutions to overcome regulatory obstacles both at the start and close of the investment projects.