Elektrotim-2000x700.jpg

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
tel. +48 71 352 13 41
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl
www.elektrotim.pl

ELEKTROTIM S.A. od ponad 20 lat sprzedaje swoje produkty na rynkach: budownictwa ogólnego, elektroenergetycznego, przemysłowego, wojskowego, ochrony środowiska, infrastruktury transportowej. Spółka zajmuje czołową pozycję wśród polskich firm elektroinstalacyjnych. Oferuje usługi projektowania, wykonawstwa i zarządzania projektami w zakresie: instalacji i sieci nn, SN, WN; sieci telekomunikacyjnych i słaboprądowych; systemów automatyki i sterowania; informatyki przemysłowej; budowy systemów lotniskowych; inżynierii ruchu drogowego; integracji systemów bezpieczeństwa. Akcje spółki notowane są od 2007 r. na WGPW. Od 2007 r. tworzy Grupę Kapitałową ELEKTROTIM, w której skład wchodzą: PROCOM SYSTEM S.A., ZEUS S.A. i OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.