Elektromontaz-Poznan_logo.jpg

Elektromontaż Poznań S.A. 
60-166 Poznań, ul. Wieruszowska 12/16
tel. +48 608 921 129, 

e-mail: elmont@elektromontaz.com
www.elektromontaz.com
www.rozdzielnice.com

Elektromontaż Poznań jest renomowaną polską firmą o ponad 50-letnich tradycjach, posiadającą duże doświadczenie w branży elektroinstalacyjnej. Spółka specjalizuje się w realizacji największych, najtrudniejszych technicznie i organizacyjnie projektów inwestycyjnych.


Działalność firmy zorganizowana jest wokół dwóch głównych strategicznych jednostek biznesu:

  • usługi instalacyjne – oferuje kompleksowe wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych, automatyki, a także instalacji mechanicznych i sanitarnych 

  • produkcja urządzeń elektroenergetycznych – obejmuje skonstruowane i produkowane we własnym zakładzie nowoczesne systemy rozdziału energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

DSC_4821-low.jpg

Obie jednostki, w ramach kompleksowej oferty, świadczą ponadto usługi doradztwa, projektowania, instalowania, uruchamiania oraz serwisu. Podkreślić jednocześnie należy, że Elektromontaż Poznań posiada w swoich strukturach Biuro Projektów, zapewniające doradztwo – w ramach projektów inwestycyjnych – oraz wykonywanie projektów koncepcyjnych, przetargowych, budowlanych, wykonawczych i powykonawczych. Duży potencjał spółki pozwala realizować inwestycje według formuły: projektuj i buduj, począwszy od koncepcji, projektu, uzgodnień formalno-prawnych poprzez prace budowlane, aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Elektromontaż Poznań działa w oparciu o procedury Systemu Zarządzania Jakością, spełniając wymagania pięciu norm i standardów:  PN-EN ISO 9001, AQAP 2110, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz PN-ISO/IEC 27001, dzięki czemu oferuje swoim klientom bezpieczeństwo i najwyższy standard usług. Spółka kieruje swą ofertę usług i produktów do segmentów energetyki oraz budownictwa: przemysłowego, biurowo-hotelowego, handlowo-magazynowego, użyteczności publicznej, ochrony środowiska i infrastruktury komunikacyjnej. 

!_Elektromontaż_02.jpg