Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Grupa EDF

65-120 Zielona Góra, 
ul. Zjednoczenia 103
tel. 68 455 94 44 

e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl

www.ec.zgora.pl
Zakład Dystrybucji Ciepła Biuro Obsługi Klienta
tel. 68 455 94 73-76

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. należy do Grupy francuskiego koncernu energetycznego EDF. Jej większościowym akcjonariuszem jest wrocławska spółka giełdowa KOGENERACJA S.A. Akcje EC ZG posiada również Miasto Zielona Góra. EC „Zielona Góra” jest jednym z większych przedsiębiorstw energetycznych w województwie lubuskim, wytwarzającym na potrzeby krajowego rynku około 1 200 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Jest ponadto producentem ciepła sieciowego, a także dystrybutorem i dostawcą tego ciepła do odbiorców w ilości około 1600 TJ rocznie. Elektrociepłownia stanowi jedyne źródło pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego. Spółka jest również właścicielem tego systemu. Zatrudnia 192 pracowników.

EC ZG jest firmą nowoczesną, dostarczającą czyste ekologicznie produkty. Jest jedną z pierwszych w Polsce elektrociepłowni zawodowych, która zrezygnowała całkowicie ze spalania węgla. Energię i ciepło produkuje w bloku gazowo-parowym o mocy 198 MWe i 135 MWt  (uruchomionym w 2004 roku) zasilanym gazem ziemnym pochodzącym ze złóż krajowych, z kopalni gazu Kościan – Brońsko. Ciepło produkuje również w nowoczesnych kotłach gazowo-olejowych o łącznej mocy 167 MWt (uruchomione w 2012 roku). Paliwem zastępczym w tych kotłach jest olej opałowy lekki. Blok gazowo-parowy oraz nowe kotły spełniają wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki BAT. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii już dzisiaj Elektrociepłownia spełnia standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 

cache_1650421.jpg

Od kilku lat Spółka prowadzi działania na sieci ciepłowniczej w zakresie modernizacji i przebudowy rurociągów magistralnych. Ponadto rozbudowuje system ciepłowniczy. Stosuje technologie preizolowane, optymalizację przekrojów rurociągów, tworzy systemy pierścieniowe. Obecnie wdraża system telemetrii oraz billingowy system rozliczeń. Te działania zapewnią większą niezawodność, efektywność i dobrą jakość dostaw ciepła do odbiorców. 

cache_1650912.jpg

Jesteśmy nowoczesnym i solidnym dostawcą energii elektrycznej i ciepła z Zielonej Góry. Spełniamy oczekiwania klientów i akcjonariuszy w oparciu o kompetencje i zaangażowanie pracowników, działając w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym.