Ecoenergia_logo copy.JPG

ECOENERGIA Sp. z o.o.
01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 32
tel. 22 666 16 01, 22 666 15 96,

22 666 15 97
e-mail: warszawa@ecoenergia.com.pl
www.ecoenergia.com.pl

Untitled-1.jpg

ECOENERGIA Sp. z o.o. działa na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej od 1991 roku, wpisując się na stałe do katalogu firm związanych ściśle z energetyką. Misją firmy jest wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w energetyce, poprzez wprowadzanie na rynek nowoczesnych niskoemisyjnych technologii spalania paliw oraz technologii zmniejszających uciążliwość wytwarzania energii dla środowiska. 

Ecoenergia_02.jpg
IMG_0091.jpg

ECOENERGIA modernizuje instalacje i urządzenia energetyczne, wykorzystując doświadczenie i wiedzę swoich pracowników oraz polskich naukowców i inżynierów. 


Firma jest obecnie wiodącym dostawcą trzech technologii: 

  • redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów węglowych pyłowych

  • redukcji tlenków azotu w spalinach kotłów olejowych i gazowych 

  • redukcji CO2 ze spalin kotłów pyłowych węglowych poprzez ich modernizacje i zastąpienie części lub całości spalanego węgla biomasą. 

ECOENERGIA wykonuje „pod klucz”:

  • modernizacje i przebudowy kotłów w oparciu o własne opatentowane i wdrożone technologie

  • instalacje magazynowania, przygotowania, podawania i monitoringu pyłu biomasowego.

ECOENERGIA wdraża technologie redukujące stężenie NOx w spalinach z kotłów pyłowych poniżej 200 mg/Nm3 poprzez zabudowę palników o niskiej emisji NOx oraz zastosowanie selektywnej niekatalitycznej metody redukcji SNCR.


ECOENERGIA opracowuje również prace studialne, analizy techniczno-ekonomiczne dla modernizacji istniejących obiektów lub dla zabudowy nowych źródeł energii, projekty modernizacji instalacji towarzyszących w elektrociepłowniach, elektrowniach i przemyśle (sprężone powietrze, instalacje odpopielania, odżużlania, gospodarki paliwem – olej, gaz, biomasa, instalacje nośników energii: rurociągi parowe, rurociągi i pompownie oleju diatermicznego). 


Usługi ECOENERGII obejmują wszystkie fazy, procesy i branże procesu inwestycyjnego.