teaserbox_2335060.jpg

E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.
70-419 Szczecin, 
plac Rodła 8 lok. 1205
tel. + 48 91 35 94 280

e-mail: info.szczecin@eon.com
www.eon.com

E.ON to przedsiębiorstwo funkcjonujące w sektorze prywatnym, które zajmuje się dostarczaniem energii odbiorcom publicznym i indywidualnym. Jest to jedna z największych spółek na świecie wykorzystujących odnawialne źródła energii. Działania w tej dziedzinie są dla niej priorytetem. W latach 2007-2012 firma E.ON zainwestuje w w rozwój energii odnawialnej osiem miliardów euro. W tych przedsięwzięciach, odbywających się na skalę globalną, ważne miejsce zajmuje Polska.


Obecnie E.ON posiada blisko dziesięcioprocentowy udział na polskim rynku farm wiatrowych. Wyprzedza ją jedynie pięć podmiotów produkujących prąd z czystej energii waitrowej. W najbliższych latach planowany jest jeszcze bardziej dynamiczny rozwój firmy. 


Przełomowym momentem w osiągnięciu obecnej pozycji w Polsce było dla E.ON uruchomienie parku wiatrowego „Wielkopolska”. Dzięki swojej mocy (52,5 megawatów) i nowoczesnemu wyposażeniu stanowi on jeden z największych i najnowocześniejszych pod względem technicznym obiektów tego typu w Polsce. Uroczyste uruchomienie farmy wiatrowej nastąpiło 7 października 2010 r. w obecności ważnych państwowych przedstawicieli Polski i Niemiec. „Wielkopolska” składa się łącznie z 21 turbin w siedmiu lokalizacjach w pobliżu Poznania i zaopatruje około 45 000 polskich gospodarstw w czystą energię wiatrową. Spółka E.ON zainwestowała w ten park około 100 milionów euro. Przyczyniła się w ten sposób do stworzenia wielu nowych miejsc pracy w regionie, który dzięki nowej inwestycji dodatkowo zyskał na atrakcyjności. Jednak działalność firmy E.ON w Polsce rozpoczęła się znacznie wcześniej. Już w roku 2006 otwarto filię w Szczecinie – polskim oknie na świat. Od tego czasu zainwestowano prawie 200 mln euro w trzy projekty parków wiatrowych, które zostały już uruchomione i w rozwój kolejnych parków. Dzięki tak licznym projektom spółka E.ON dała się poznać jako jeden z najważniejszych inwestorów w czystą energię w Polsce.

teaserbox_2335466.jpg

E.ON – oblicze firmy
E.ON jest jedną z najbardziej progresywnych firm energetycznych i gazowniczych naszego globu. Zatrudnia 88 000 pracowników, a jej poziom sprzedaży przekracza 82 miliardy euro. Stawia ją to w rzędzie największych firm energetycznych i gazowniczych, a także największych nabywców węgla na świecie. Od 2008 r. E.ON na rynku odnawialnych źródeł energii działa za pośrednictwem spółki celowej E.ON Climate & Renewables. Osiągnęła ona zdolność generowania energii z odnawialnych źródeł na poziomie 3 200 MW! W planach ma uzyskanie około 10 GW zainstalowanej mocy do 2015 r. w Europie i w USA. Wszystkie osiągnięcia spółki wskazują na to, że w następnej dekadzie E.ON będzie liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Firma koncentruje się na najnowocześniejszych technologiach, a swoje zainteresowanie skupia na najbardziej atrakcyjnych rynkach. Jej strategią jest utrzymanie silnego wzrostu wydajności w zakresie pozyskiwania energii wiatru na lądzie i na morzu oraz rozwój technologii słonecznej (CSP i PV) traktowanej jako niezwykle ważna alternatywa w całym przedsięwzięciu. E.ON przekroczył jak dotąd 3000 MW zainstalowanej mocy w sektorze energii wiatru na lądzie. Znajduje się na drugim miejscu w upowszechnianiu energii wiatrowej na morzu. Obecnie posiada około 700 MW pracujących farm wiatrowych na morzu i lądzie, w Wielkiej Brytanii, Danii i w Niemczech. W 2009 średnia dyspozycyjność farm wiatrowych zwiększyła się do 96,3%, a w 2011 r. powinna osiągnąć 98%.