Doosan_logo.jpg

Doosan Babcock Energy Polska S.A.
44-207 Rybnik, ul. Golejowska 73b
tel.: +48 32 739 17 39
e-mail: sekretariat@doosan.com 
www.doosanbabcock.com/pl/main.do

Doosan_01.jpg

Doosan Babcock Energy Polska jest niezawodnym partnerem w zakresie realizacji kompleksowych usług serwisowych, remontowych, modernizacyjnych oraz montażowych urządzeń i instalacji, znajdujących się na obiektach przemysłowych
i w sektorze energetycznym. Zapewnia swoim klientom pomoc, wsparcie oraz obsługę w zakresie bieżącego utrzymania ruchu i usuwania awarii. Spółka oferuje również pełny zakres badań nieniszczących i usług w zakresie oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych przy zastosowaniu metod wibrodiagnostycznych.

 

Obszar działalności:

  • kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi

  • instalacje ochrony środowiska

  • turbozespoły wraz z urządzeniami maszynowni

  • automatyka i elektryka

  • NDT&E

  • obróbka mechaniczna (wielkogabarytowa)

  • produkcja.

Działalność biznesowa, oparta na wyspecjalizowanych branżach, łączących ekspercką wiedzę z doświadczeniem, zapewnia firmie najlepsze dopasowanie do potrzeb rynku oraz optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału przy jednoczesnym spełnianiu wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa pracy. Gwarantuje klientom ograniczenie kosztów eksploatacji, długotrwałe i niezawodne działanie urządzeń oraz zwiększenie dyspozycyjności.

Grupa Doosan
Pod wspólnym szyldem Grupy Doosan połączono trzy marki, cieszące się w branży energetycznej najwyższym poważaniem: Doosan Babcock, Doosan Lentjes oraz Doosan Škoda Power.

Doosan_04.jpg

Doosan Babcock specjalizuje się w dostarczaniu technologii, części zamiennych i zapasowych oraz usług serwisowych i modernizacyjnych dla kotłów energetycznych w sektorze energetyki cieplnej i jądrowej, a ponadto w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej oraz petrochemii. Doosan Lentjes to globalny dostawca nowoczesnych technologii do produkcji energii z paliw alternatywnych i kopalnych, wytwarzania energii z odpadów, a także instalacji oczyszczania spalin. Doosan Škoda Power projektuje i produkuje systemy turbogeneratorów o najwyższej sprawności, trwałości oraz niezawodności, głównie dla sektora energetycznego.

Biuro sprzedażowe Grupy Doosan:
Doosan Power Systems
40-018 Katowice, ul. Graniczna 54
tel.: +48 32 781 92 52
e-mail: info.katowice@doosan.com
www.doosanpowersystems.com/pl/main.do