ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
60-715 Poznań, ul. Kolejowa 4
Tel. (61) 86-33-246, 

e-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl, www.zrk-dom.pl

Firma ZRK-DOM w Poznaniu Sp. z o.o. powstała w 1954 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w modernizacji infrastruktury kolejowej w zakresie robót podtorowych oraz nawierzchni kolejowej.
Remontowaliśmy odcinki najważniejszych linii kolejowych w Polsce:

 • linii kolejowej E-20 Warszawa-Berlin

 • linii kolejowej E-30 Drezno-Lwów

 • linii kolejowej E-59 Wrocław-Szczecin

 • linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia

 • a także przeprowadziliśmy budowę układu torowego bocznicy w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

Wykonujemy usługi związane z naprawą infrastruktury kolejowej, między innymi :

 • Budowa i przebudowa linii kolejowych 

 • Budowa i przebudowa stacji,

 • Roboty ziemne i podtorzowe,

 • Rewitalizacja linii kolejowych

 • Roboty trakcyjne 


Naprawa bieżąca torów w tym:

 • Podbijanie toru,

 • Oczyszczanie podsypki,

 • Wymiana elementów nawierzchni kolejowej

 • Chemiczne usuwanie roślinności,

 • Usuwanie skutków wykolejeń oraz klęsk żywiołowych,

 • Wynajem maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych


Zapraszamy do współpracy w zakresie modernizacji linii i bocznic kolejowych

Dysponujemy nowoczesnym, wysoko wyspecjalizowanym parkiem maszyn:

 • Podbijarki torowe

 • Podbijarki rozjazdowe

 • Zgrzewarki

 • Oczyszczarki tłucznia

 • Zgarniarki tłucznia

 • Profilarki ław torowiska

 • Dźwigi torowe oraz układkowe

 • Zestawy do ciągłej wymiany nawierzchni

 • Dynamiczny stabilizator toru

 • Pociąg sieciowy UCS 40

 • Sprzęt ogólnobudowlany