Bartoszyce_logo.jpg

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o.
„COWIK” w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1
tel. 89 762 20 32
e-mail: cowik@pro.onet.pl
www.bip.cowik-bartoszyce.pl

25 lat minęło od kiedy 1 stycznia 1992 roku, na podstawie uchwały Rady Miasta, rozpoczęła działalność Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach. W jej skład weszły: Zakład Energetyki Cieplnej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Udziałowcami spółki są Gmina Miejska Bartoszyce oraz osoby fizyczne (pracownicy i byli pracownicy połączonych firm). Aportem przekazane zostały sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne. Zakład Energetyki Cieplnej posiada ciepłownię oraz sieć cieplną z węzłami.

Ciepłownia o mocy 41 MW, oddana do użytku w 1980 roku, podlega stałej, intensywnej modernizacji. Kotły poddawane są stałemu udoskonalaniu, co doprowadziło do osiągnięcia ich wysokiej sprawności. Wentylatory kotłów zostały wyposażone w przetwornice częstotliwości. Wymieniono także bardzo energochłonny układ uzdatniania wody na nowoczesny i energooszczędny. Z kolei przebudowa układu oczyszczania spalin pozwoliła na spełnienie obecnie obowiązujących, rygorystycznych wymagań co do jakości spalin. Nowoczesne układy pompowe – z automatyczną regulacją pracy, utrzymujące stałe ciśnienie dyspozycyjne – są wydajne i łatwe w obsłudze. Efektem prowadzonych działań jest bardzo duży spadek zużycia paliwa i energii elektrycznej, pomimo podłączania corocznie wielu kolejnych budynków, a co za tym idzie znacznej rozbudowy sieci ciepłowniczej. Zadbano również w nowoczesną dyspozytornię oraz system, umożliwiający wizualizację przebiegu pracy ciepłowni i sterowanie poszczególnymi procesami. Stalowy komin wymieniono na żelbetowy oraz zmodernizowano układ załadunku węgla. Nowego pokrycia dachu i odświeżenia elewacji doczekał się także budynek ciepłowni.

W pierwszych latach działalności spółka zlikwidowała małe kotłownie lokalne i włączyła ich budynki w obszar działania miejskiej ciepłowni, przyczyniając się tym samym do rozbudowy sieci ciepłowniczej. Kolejnym zadaniem była realizacja programu opomiarowania wszystkich odbiorców ciepła. Trwający nieustannie proces modernizacji dotyczy także sieci cieplnej – w miejsce instalacji kanałowych układane są nowoczesne rury preizolowane. Dzięki temu zdecydowanej redukcji uległy straty energii cieplej na przesyłach. Ponad 60% sieci jest już wykonana w nowej technologii. Dużą wagę firma przywiązuje do zakupu profesjonalnych narzędzi i odpowiedniego wyposażenia ekip prowadzących bieżące remonty i usuwających awarie. Przecieki wzdłuż całej sieci cieplnej usuwane są bieżąco, ponieważ została ona wyposażona w nowoczesną armaturę odcinającą. Stałej modernizacji podlegają również węzły cieplne. Wszystkie węzły bezpośrednie zostały zastąpione wymiennikowymi, pozwalającymi na bezpieczną pracę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. Sukcesywnie wyposażane są one w automatyczne urządzenia sterujące ich pracą i pilnujące zadanych parametrów. Temperatura ciepłej wody jest utrzymywana na określonym poziomie, z kolei poziom ciepła w instalacji centralnego ogrzewania jest automatycznie dostosowywany do bieżącej temperatury zewnętrznej. Z poprawą jakości usług, świadczonych przez „COWIK” w Bartoszycach, wiąże się też likwidacja grupowych węzłów cieplnych i wyposażanie poszczególnych budynków w indywidualne węzły, zaspokajające zarówno potrzeby grzewcze, jak i ciepłej wody w kranie. Wdrażany obecnie system teletransmisji i telemechaniki w węzłach cieplnych oraz wcześniejsze dokonania spółki potwierdzają mądrość, systemowość i rozmach w działaniu firmy.

Bartoszyce_COWiK_03.jpg
Bartoszyce_COWiK_04.jpg