CBKK_logo.jpg

Centralne Biuro
Konstrukcji Kotłów S.A.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23
tel. +48 32 285 46 21
e-mail: cbkk@cbkk.com.pl
www.cbkk.com.pl

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach istnieje od 1947 roku, a od 1993 roku jest Spółką Akcyjną. Od 2012 roku CBKK S.A. należy do Grupy Kapitałowej SEFAKO S.A. w Sędziszowie. Od początku swojego istnienia CBKK zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju kotłów i urządzeń energetycznych dla klientów krajowych i zagranicznych.

Prace projektowe wykonywane są kompleksowo i obejmują również urządzenia towarzyszące, konstrukcje nośne i opodestowanie oraz systemy sterowania i automatyki. Działalność tarnogórskiej spółki obejmuje także, w pełnym zakresie, prace studialne i koncepcyjne z dziedziny techniki kotłowej i urządzeń energetycznych oraz opinie i ekspertyzy.

Biuro posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń dla energetyki krajowej, do których zalicza się m.in.:

• kotły dla energetyki zawodowej dla bloków o mocy 25, 50,120 i 200 MW oraz znaczny udział w opracowaniu dokumentacji dla bloków 360 i 500 MW

• opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregów nowoczesnych kotłów małej i średniej mocy dla energetyki przemysłowej i ciepłownictwa oraz kotłów odzysknicowych dla potrzeb różnorodnych procesów technologicznych

• prace w zakresie modernizacji i rekonstrukcji kotłów pracujących w energetyce i przemyśle, głównie w aspekcie zagwarantowania dopuszczalnej wielkości emisji związków azotu i siarki oraz związane z przejściem z opalania węglem na gaz lub olej opałowy

• podgrzewacze regeneracyjne nisko i wysokoprężne oraz stacje odgazowania wody dla bloków o mocy 25, 50, 120, 200 i 360 MW.

Kadra, jaką dysponuje firma, posiada wysoki poziom kwalifikacji i długoletnie doświadczenie zawodowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Spółka inwestuje w nowoczesny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem oraz posiada bogate archiwum techniczne.

Ponadto współpracuje z renomowanymi wytwórcami kotłów i urządzeń energetycznych oraz biurami projektowymi. CBBK zapewnia także kompletność wykonywanych prac projektowych, na co składa się pełny wybór specjalności inżynierskich w zakresie branży energetycznej, pełnienie nadzorów autorskich w wytwórniach i na placu budowy, obsługa uruchomień oraz kompletacja dostaw.

Wezeł_przypalnikowy_4.png

Kompletne projekty powstają w 5 zakładach podzielonych zakresem merytorycznym:

• kotły parowe i wodne, w tym: część ciśnieniowa kotła od węzła zasilania do kolektora wylotowego wody lub pary z kotła, rurociągi łączące, rurociągi w obrębie kotła, schładzacze pary, parowe podgrzewacze powietrza, zabudowa zdmuchiwaczy popiołu

• paleniska i urządzenia kotłowe, w tym: instalacje rozpałowe, instalacje paleniskowe, przewody zimnego i gorącego powietrza, przewody spalin (do ściany kotłowni lub filtra), leje i zsypy popiołu i żużla, palniki, dobór wentylatorów powietrza i spalin, dobór odżużlacza oraz urządzeń filtrujących

• konstrukcje i opodestowanie, w tym: konstrukcja nośna kotłów oraz urządzeń przykotłowych, podesty obsługowe oraz klatki schodowe

• automatyka kontrolna i pomiarowa, w tym: opracowanie założeń AKPiA kotłów i urządzeń energetycznych, wykonanie oprogramowania systemu sterowania kotła w oparciu o sterowniki PLC i systemy wizualizacji SCADA (Simatic S7 + ASIX lub Simatic S7 + InTouch), wykonanie oprogramowania systemu sterowania kotła w oparciu o Simatic PCS7, uzgodnienie dokumentacji zabezpieczeń i układu sterowania kotła w UDT oraz CLDT Poznań

• urządzenia energetyczne i uzdatniania wody, w tym: stacja uzdatniania i odgazowania wody, wymienniki ciepła, podgrzewacze regeneracyjne, rozprężacze, stacje redukcyjno-schładzające, magazynowanie i dozowanie chemikaliów oraz inne zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe.