rsz_cbkk_logo.jpg

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23
tel. +48 32 285 46 21
e-mail: cbkk@cbkk.com.pl
www.cbkk.com.pl

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach istnieje od 1947 roku, a od 1993 jest spółką akcyjną. Od lipca 2012 roku właścicielem 98,5% jej akcji jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.


CBKK zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju kotłów i urządzeń energetycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Prace projektowe wykonywane są kompleksowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym m.in.: konstrukcjami nośnymi, obmurzami i izolacjami oraz systemami sterowania i automatyki. Wykonywane są także, w pełnym zakresie, prace studialne i koncepcyjne z dziedziny techniki kotłowej i urządzeń energetycznych oraz opinie i ekspertyzy.
Biuro posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń dla energetyki krajowej, do których zalicza się: 
kotły dla energetyki zawodowej dla bloków o mocy 25, 50, 120 i 200 MW oraz udział w opracowaniu dokumentacji dla bloków 360 i 500 MW opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregów nowoczesnych kotłów małej i średniej mocy oraz kotłów odzysknicowych prace w zakresie modernizacji i rekonstrukcji kotłów pracujących w energetyce i przemyśle, w aspekcie zagwarantowania dopuszczalnej wielkości emisji związków azotu i siarki oraz związane z przejściem z opalania węglem na gaz lub olej opałowy podgrzewacze regeneracyjne nisko- i wysokoprężne oraz stacje odgazowania wody dla bloków o mocy 25, 50, 120, 200 i 360 MW. 

Zrealizowane projekty kotłów i urządzeń energetycznych na eksport:


kotły duże o wydajności 650 t/h dla Elektrowni Bobow – Doł w Bułgarii, 380 t/h dla Chin, 330 t/h dla Elektrowni Kutch w Indiach,100 t/h dla Huty Korabük w Turcji oraz 70 t/h dla Elektrowni Rodos w Grecji kotły średniej i dużej mocy dla cukrowni, ciepłowni i zakładów przemysłowych w Albanii, Algierii, Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Chin, Egiptu, Indii, Iraku, Iranu, dawnej Jugosławii, Korei, Kuby, dawnej NRD, Maroka, Pakistanu, dawnej RFN, Turcji, Wietnamu, Węgier i byłego ZSRR 
opracowanie projektów, wraz z dużym udziałem we wdrożeniu do produkcji, wymienników ciepła, stabilizatorów ciśnienia, wytwornic pary i innych urządzeń dla energetyki jądrowej. 
Kadra, jaką dysponuje CBKK, posiada wysoki poziom kwalifikacji i długoletnie doświadczenie zawodowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Biuro wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością wg normy EN ISO – 9001:2009 w zakresie projektowania, kompletacji dostaw i wykonawstwa w ramach generalnej realizacji inwestycji kotłów i urządzeń energetycznych.