ASTAT sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań
tel. 61 848 88 71
info@astat.pl www.astat.pl

W branży energetycznej liczą się doświadczenie, wiedza, kompetencje i innowacyjność. Firma ASTAT sp. z o.o. przez 25 lat swojej działalności zdobyła zaufanie spółek dystrybucyjnych oraz operatorów sieci elektroenergetycznych. Pozostajemy największym w Polsce dostawcą systemów monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej i zespołów do automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych.


W roku 2016 firma ASTAT zbudowała największy w polskiej energetyce, zintegrowany system do monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej. Beneficjentem systemu jest 11 oddziałów spółki Tauron Dystrybucja S.A. Podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania Systemu Monitoringu Jakości Energii Elektrycznej zostały wypracowane podczas kilkunastu spotkań roboczych wraz z działem IT. Pierwotnie program WinPQ, dedykowany do analizatorów PQI-DA, był zainstalowany w 3 oddziałach na niezależnych serwerach wirtualnych. Nowy system został zaprojektowany jako program nadrzędny, obsługujący wszystkie analizatory Jakości Energii Elektrycznej z dostępem realizowanym przez funkcję „Active directory”. Kolejną innowacją był sposób zarządzania programem i wprowadzenie nowych poziomów uprawnień, gwarantujących pełną kontrolę nad budowanym systemem monitorowania parametrów Jakości Energii Elektrycznej.

Zaprojektowany został trzypoziomowy system zarządzania uprawnieniami:


1. Administratorzy nadrzędni
2. Operatorzy oddziałowi
3. Użytkownicy


Warunkiem realizacji zadania było wprowadzenie możliwości analizy danych z analizatorów przenośnych serii PQ BOX firmy A-EBERLE, przy pomocy programu WinPQ. Oznaczało to konieczność wprowadzenia ponad 90 analizatorów przenośnych ze wszystkich oddziałów Tauron Dystrybucja S.A. do systemu i umożliwienie realizacji podstawowych funkcjonalności:


korelacji danych, generowania ręcznego i automatycznych
raportów, prezentacji danych w postaci przebiegów oraz eksportu
do formatów wymiany danych PQ-DIF, COMTRADE, EXCEL.


Celem budowy systemu była optymalizacja prac Operatora Systemu Dystrybucyjnego związanych z rozstrzyganiem spraw reklamacyjnych i monitorowaniem parametrów jakości energii elektrycznej, a docelowo również poprawa niezawodności systemu elektroenergetycznego i wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI kontrolowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wszystkie funkcjonalności wyszczególnione w specyfikacji technicznej zamówienia zostały zrealizowane, a system został oddany do użytkowania w grudniu 2016 r.

Rys. 1 Zasięg pracy aplikacji WinPQ
Rys. 2 Wizualizacja danych pomiarowych na wykresie 3D

Rys. 3 Struktura systemu WinPQ