cache_2285537.jpg

AOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
75-712 Koszalin, 
ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. +48 94 342 41 66 
email: aos@aos.pl

www.aos.pl

Ostatnie lata to czas wzrostu inwestycji w Polsce. Przed Inwestorami stoją nowe, dużo większe możliwości, ale także wyzwania. Sukces inwestycji zależy nie tylko od pomysłu i nakładów finansowych. Niezbędna staje się współpraca z zespołem zaufanych i wysoko kwalifikowanych specjalistów. Dlatego wybierając do współpracy firmę AOS Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie procesjonalnego partnera.

 

Powstanie w roku 1990 naszej firmy związane jest z osobą Pana Bogdana Gutkowskiego, dawniej pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej a obecnie Prezydenta Grupy Big INVEST, której to członkiem jest również firma AOS. Firma nasza świadczy specjalistyczne usługi z zakresu kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych. Jako partner naszych Klientów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – specjalizujemy się w projektowaniu zamierzeń inwestycyjnych, prowadzeniu wszystkich etapów formalnych inwestycji, kontaktów w imieniu Klienta z administracją samorządową, projektowaniu, realizacji i rozruchu technologicznym zaprojektowanych przez nas zakładów produkcyjnych, usługowych czy instalacji energetycznych czy przemysłowych. Skupienie wokół firmy grupy doświadczonych konsultantów i projektantów pozwala na rozwiązywanie wielu złożonych zadań projektowych.

Posiadane doświadczenie w procesach uzgadniania dokumentacji, włącznie z prowadzeniem procesu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwala nam oferować klientom kompletną usługę i pełen sukces inwestycyjny. Dewiza naszej działalności to kompleksowość i nowoczesność usług, to nowe, ekologiczne technologie, to stałe doskonalenie wiedzy, budowanie grupy współpracowników i konsolidacja specjalistów i firm wokół problemów i projektów, które powierzają nam klienci mający zaufanie do naszej wiedzy i pewności działania. Działalność usługowa firmy AOS skupiona jest w trzech podstawowych sektorach usług: środowisko, inwestycje oraz energetyka.

Środowisko 
Ochrona środowiska to historyczna już dziedzina działania naszej firmy. Od roku 1990 jesteśmy do dziś wydawcą pierwszego w Polsce poradnika „Aktualne przepisy w ochronie środowiska i inwestycjach”. Do dziś usługi środowiskowe są naszą specjalnością. Nie ma możliwości zrealizowania inwestycji bez przeanalizowania efektów środowiskowych. Nasze wieloletnie doświadczenie jest więc przydatne każdemu inwestorowi.


Zakres usług:

  • prace studialne: raporty o oddziaływaniu na środowisko; procedury ocen oddziaływania na środowisko; audyty ekologiczne i energetyczne; programy zagospodarowania odpadów;

  • doradztwo i obsługa: doradztwo prawne i obsługa w zakresie ochrony środowiska; sprawozdawczość w ochronie środowiska; ekspertyzy ekologiczne; rutynowe inspekcje i kontrole; schematy uzdrawiania sytuacji ekologicznej przedsiębiorstw;

  • działalność wydawnicza: poradnik „Aktualne przepisy w ochronie środowiska i inwestycjach”; wydawany od roku 1990. 

 

Inwestycje 
Od ponad 20 lat AOS prowadzi swoje własne biuro projektowe. Po procesie projektowania często nadzorujemy budowę zaprojektowanych inwestycji. Ponad 200 wybudowanych obiektów technologicznych to efekt działania naszego Działu Projektowania i Inwestycji.


Zakres usług:

  • przygotowanie projektów inwestycyjnych: identyfikacja projektów; studia przedinwestycyjne; doradztwo i organizacja finansowania; pozyskanie nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji;

  • projektowanie: projektowanie obiektów usługowych i handlowych; projektowanie obiektów przemysłowych i instalacji technologicznych; projektowanie obiektów energetycznych i ciepłowniczych; projektowanie obiektów liniowych (drogi, linie energetyczne); kosztorysowanie harmonogramy realizacji; dokumentacje przetargowe;

  • zarządzanie projektami: zarządzanie organizacją projektów – nadzór inwestorski; Kontrola jakości realizacji; kontrola kosztów czasu realizacji; usługi przedstawicielskie.

 

Energetyka 

  • energetyka odnawialna: energetyka wiatrowa lądowa; energetyka wiatrowa morska; energetyka wodna; biogazownie; 

  • energetyka konwencjonalna;

  • energetyczne inwestycje liniowe i przyłączeniowe.