AMEC FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP SP. Z O.O.
41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 31
tel. +48 32 368 13 00
e-mail: fakop@fakop.com
www.fakop.com

FAKOP od 1880 roku nieprzerwanie – mimo zmieniających się właścicieli – świadczy wysokiej jakości usługi dla różnych gałęzi przemysłu. Zawsze czyni to z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, odważnie sięgając po innowacyjne metody. Jako firma produkcyjno-usługowa, prowadzi prace zarówno we własnej fabryce w Sosnowcu, jak i na obiektach klientów – budując nowe, serwisując istniejące instalacje (kotłowe, przesyłowe, specjalnych konstrukcji stalowych) dla różnych gałęzi przemysłu. Zachowując szacunek wobec dokonań z przeszłości, dbając o należytą jakość realizowanych zleceń, firma stosuje rozwiązania na miarę potrzeb klientów, zgodnie z powszechnymi normami i standardami, także ekologicznymi. Ufamy, że również w nadchodzących dekadach klienci zaufają referencjom naszej firmy. Pokaźny dorobek spółki potwierdza długa lista referencyjna, ukazująca jednocześnie bogactwo świadczonych usług.

Wielką wartością FAKOP jest wysoko wykwalifikowana i zaufana kadra, umiejętnie łącząca wiedzę teoretyczną ze zdobytym doświadczeniem. Pracownicy firmy biorą czynny udział w projektach B+R i są do dyspozycji klientów przy realizacjach krajowych i zagranicznych, oferując doradztwo w zakresie: projektowania; diagnostyki i serwisu 24/7; materiałoznawstwa, doboru materiałów, analizy metalograficznej; kompleksowego nadzoru i konsultingu prac spawalniczych i innych; oceny żywotności obiektów i konstrukcji oraz analizy awarii; opracowania technologii spawania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Produkcja, serwis, realizacje nowych obiektów i ich odbiory prowadzone są zgodnie z procedurami i wymaganiami polskich (UDT PN), europejskich (EN), niemieckich (TRD), amerykańskich (ASME)  instytucji dozorowych i standardów oraz innych (na życzenie klienta), w tym w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodny z: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-EN 18001:2004;ISO/IEC 17025:2005; AQAP 2110.

Since 1880, despite changing owners, FAKOP has continuously provided high quality services for different branches of industry, always employing the latest technological solutions, bravely attempting to use innovative methods based on experience and qualifications of a skilled team of workers. Currently, as a production and service company we provide services both in our factory in Sosnowiec and at customer site – building new and maintaining the existing installations (boilers, transmissions, special steel constructions). Respecting past achievements, taking care to ensure reliability and quality, we attempt to customize our solutions in compliance with commonly applicable norms and standards, including those concerning environmental protection. We hope that also in the coming decades customers will trust our company’s references. The extensive achievements of the company are supported by a long list of references illustrating the wide range of its services. Based on high-skilled trusted staff able to combine their qualifications and experience, acquiring new experience and practical skills, and actively participating in R&D projects, we are at the disposal of our customers for the most demanding projects both home and globally, offering services such as: design; 24/7 diagnostics and service maintenance; materials engineering, selection of materials, metallographic analysis; comprehensive supervision and consulting related to welding and other works; evaluation of the life span of facilities and structures, and fault analysis; developing welding, plastic working and heat processing technologies.


Activities such as production, service maintenance, construction and acceptance of new facilities are carried out in compliance with procedures and requirements of Polish (UDT, PN), European (EN), German (TRD), and US (ASME) supervision institutions and standards and others (at the customer’s request) based on the Integrated Quality Management System according to ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-EN 18001:2004; ISO/IEC 17025:2005; AQAP 2110.