teaserbox_1650510.jpg

Alpiq Energy SE
Spółka europejska Oddział w Polsce

00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
 tel. 22 579 65 25

e-mail: info.pol@alpiq.com
www.alpiq.pl

Alpiq to wiodąca spółka energetyczna z centralą w Szwajcarii, działająca na terenie całej Europy. Alpiq aktywnie uczestniczy zarówno w handlu energią elektryczną, jak i w dziedzinie świadczenia usług energetycznych. Stosowane przez firmę rozwiązania zapewniają klientom konkurencyjną przewagę i pozwalają im na osiąganie ciągłych sukcesów, uwalniając ich przedsiębiorczość. W Polsce grupa Alpiq jest obecna od 2001 r. (wtedy pod nazwą ATEL), gdzie działa pod firmą Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce. Alpiq Energy SE jest spółką europejską, działającą na prawach UE. Jej siedziba znajduje się w Rebublice Czeskiej, a sama spółka działa w większości krajów Europy Środkowących do UE. Alpiq Energy SE oraz jej międzynarodowe filie działają w 16 krajach i odgrywają wiodącą rolę na transgranicznych rynkach energii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Alpiq Energy SE spółka europejska odział w Polsce jest jedną z najaktywniejszych niezależnych spółek obrotu energią na polskim rynku hurtowym. Posiada również grupę stałych partnerów handlowych wśród największych odbiorców przemysłowych. Alpiq aktywnie działa na rynku giełdowym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., jak również obecny jest na wszystkich platformach brokerskich działających na polskim rynku energii. Roczna sprzedaż Alpiq w Polsce w 2012 r. wyniosła blisko 18 TWh.

Oprócz sprzedaży energii elektrycznej Alpiq oferuje usługi bilansowania handlowego, operatora handlowego, doradztwo w optymalizacji portfeli energetycznych (energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO₂) zarówno dla dużych odbiorców energii elektrycznej, jak i wytwórców - między innymi farm wiatrowych i elektrociepłowni. W grupie bilansującej prowadzonej przez Alpiq uczestniczą podmioty, których łączny wolumen zużycia/produkcji energii elektrycznej w 2012 r. wyniósł 3 TWH.

Oferowane przez Alpiq produkty i usługi są skrojone na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.